Refleksija je ena izmed ključnih kompetenc vzgojiteljev, saj jim omogoča reflektirati lastno pedagoško prakso in preko refleksije vnašati spremembe v le-to. Refleksijo strokovnih delavcev lahko podpremo preko sodelovalnih, smiselnih in motivirajočih metod. Tovrstne metode spodbujajo aktivno vključevanje strokovnih delavcev v nenehno učenje, spodbujajo sistematično in pozitivno podporo profesionalnemu razvoju. Reflektivne metode tudi krepijo sodelovanje, pripadnost in spoštovanje med strokovnimi delavci v vrtcu. Ker je profesionalni razvoj v Sloveniji dolžnost in pravica vsakega zaposlenega v vzgoji in izobraževanju, želimo s tem projektom doprinesti k profesionalnemu razvoju strokovnih delavcem in spodbujati pomen refleksije v pedagoškem delu.

S pomočjo strokovnih delavcev v izbranih vrtcih bomo skupaj raziskovali sodelovalne reflektivne metode, katere bomo tudi vnašali v njihovo prakso. Ob koncu projekta pa bomo preverili vpliv uporabe reflektivnih metod na izboljšanje pedagoškega dela.

Cilj projekta REC je ozaveščanje o pomenu refleksije in njenih pozitivnih vplivih na pedagoško prakso. Cilj projekta je tudi vpeljati reflektivne metode na nivo celotnega vrtca in skupaj z vodstvom vrtca raziskovati, katere reflektivne metode najbolj ustrezajo njihovih potrebam.

 

V projektu smo razvili tudi priročnik z različnimi reflektivnimi metodami, ki smo jih testirali v praksi v partnerskih vrtcih.

Pripravili smo tudi poročilo, v katerem predstavljamo vpliv reflektivnih praks na kakovost predšolske vzgoje in izobraževanja vključenih ustanov

 

Obdobje trajanja projekta:

1. 9. 2020 - 31. 8. 2023

Sodelujoče institucije:

  • Partners for democratic change hungary partners - Hungary alapitvany (Madžarska) kot vodilni partner;
  • Vernieuwing in de basisvoorzieningen voor jonge kinderen (Belgija);
  • Arteveldehogeschool (Belgija);
  • Pucko otvoreno uciliste Korak po korak Croatia (Hrvaška);
  • Pedagoški inštitut - Center za kakovst v vzgoji in izobraževanju Korak za korakom (Slovenija).

Vodja projekta na PI:

Mateja Mlinar

Vir oziroma financer:
Projekt je sofinanciran s strani Evropske unije v sklopu programa Erasmus+ (KA2).