Za vrtce in šole, ki ste sprejeli ukrajinske otroke:

Ukrajinsko-slovenski slovar

Zloženka O vrtcu v ukrajinskem jeziku

Pripravili: Pučko otvoreno učilište Korak po Korak, Hrvaška

 

Zbornik povzetkov predstavitev na strokovnem posvetu Korona in vrtec

Mervic, T. (ur.), Mlinar, M. (Ur.), Režek, M. (ur.) Zgonec, P. (ur.) (2020).

 

Rezultati raziskave o vzgojno-izobraževalnem procesu v predšolski vzgoji in njegovih učinkih v času epidemije bolezni covid-19 (november, 2021)

Glavni poudarki raziskave o vzgojno-izobraževalnem procesu v predšolski vzgoji in njegovih učinkih v času epidemije bolezni covid-19 in Povzetek glavnih ugotovitev

Zaključno poročilo o rezultatih raziskave

Priporočila za ukrepe in sistemske rešitve na področju predšolske vzgoje po izkušnji z epidemijo bolezni covid-19

 

Med prosto dostopnimi publikacijami najdete publikacije na temo:

  • profesionalnega razvoja,
  • mehkega prehoda otrok med različnimi okolji,
  • integriranih storitev na področju zgodnjega otroštva,
  • dostopnih in kakovostnih predšolskih programov za romske otroke in njihove starše (tudi slovarje in dvojezične slikanice),
  • večjezičnosti in večkulturnosti (tudi večjezične zloženke o vrtcu v več kot 5 različnih jezikih),
  • izvedenih strokovnih posvetov in mednarodnih konferenc (npr. Kakovost in enake možnosti, Korona in vrtec),
  • participacije družin v predšolski vzgoji,
  • dejavnosti za dojenčke in predšolske otroke.

Prosto dostopne publikacije na temo profesionalnega razvoja:

Prostodostopne publikacije na temo mehkega prehoda otrok med različnimi okolji:                                                                                                                                                                                                                                                  

Prosto dostopne publikacije na temo integriranih storitev na področju zgodnjega otroštva:       

Prosto dostopne publikacije na temo dostopnih in kakovostnih predšolskih programov za romske otroke in njihove starše:

Učim se romsko: trijezični slikovni slovar za starostno skupino od 2 do 3 let = Sikjovav romaun: trinčhibkjengro kipengro alavari mišti beršeskri grupa zaru 2 ži 3 berš = Sikavu pe romane: trinjezično risindo slovari vašu purani skupina od 2 đi 3 berš
Baranja, S. (2012)

Učim se romsko: trijezični slikovni slovar za starostno skupino od 4 do 5 let = Sikjovav romaun: trinčhibkjengro kipengro alavari mišti beršeskri grupa zaru 4 ži 5 berš = Sikavu pe romane: trinjezično risindo slovari vašu purani skupina od 4 đi 5 berš
Baranja, S. (2012)

Učim se romsko: trijezični slikovni slovar za starostno skupino od 6 do 8 let = Sikjovav romaun: trinčhibkjengro kipengro alavari mišti beršeskri grupa zaru 6 ži 8 berš = Sikavu pe romane: trinjezično risindo slovari vašu purani skupina od 6 đi 8 berš
Baranja, S. (2012)

Amari čhib/Naš jezik – Slovnica prekmurske romščine
Baranja, S. (2013)

Katalog literature, ki prispeva k jezikovnemu razvoju otrok Romov

Baranja, S., Jager, J. (2015)

Začnimo na začetku: prispevek predšolskih programov k socialni vključenosti Romov
Vonta, T. (ur.) (2013)

Nacionalne smernice na področju vključevanja romskih otrok v predšolske programe
Zgonec, P. (ur.) (2017)

KHETAUN (TOGETHER) With Key Steps to Inclusion of Romani Children into Quality Early Childhood Programs

KHETAUN (SKUPAJ): S ključnimi koraki to vključenosti romskih otrok v kakovostne predšolske programe

Zgonec, P. (ur.) (2017)

A jutri spet pridete?” Od doma do vrtca s pomočjo dostopnih in kakovostnih predšolskih programov za romske otroke in njihove starše
Zgonec, P. (ur.) (2016)

Prosto dostopne dvojezične slikanice (v slovenskem in romskem jeziku):

Bajko in Paskualina = U Bajko te i Paskualina = Bajko i Paskualina: zgodba o dveh prijateljih = paramisi palu duj pejtauškja = mothavibe vašu duj kolega: trijezična slikanica

Tavadze, O. (2007). Bursunsul and Paskualina. The Story of Two Friends. Budimpešta: ISSA Magyarország Kht (ISSA Hungary Public Company). Slov. prev.: Režek, M. (ur.), Jager, J. (ur.), in Zgonec, P. (ur.) (2011)

Doroteja in njena očala = I Doroteja te lakre očaule = Doroteja i lakare špeglja: trijezična slikanica

Brezinova, I. (2007). Dorothy and the glasses. Budimpešta: ISSA Magyarország Kht (ISSA Hungary Public Company). Slov. prev.: Režek, M. (ur.), Jager, J. (ur.), in Zgonec, P. (ur.) (2011)

Gremo na delo = Žas pri buti = Džam pu buti: trijezična slikanica

Brunel, A. (2007). Let's Go to Work. Budimpešta: ISSA Magyarország Kht (ISSA Hungary Public Company). Slov. prev.: Vonta, T. (ur.), Režek, M. (ur.), in Zgonec, P. (ur.) (2011)

Ledena sveča = Gjegoskri mumeli = Ledoskari sviča: trijezična slikanica

Voskoboinikov, V. (2007). The Icicle. Budimpešta: ISSA Magyarország Kht (ISSA Hungary Public Company). Slov. prev.: Vonta, T. (ur.), Režek, M. (ur.), in Zgonec, P. (ur.) (2011)

Mango za dedka = Mango mištu papo = Mango vašu phurano dade: trijezična slikanica

Hudicourt, C. (2007). A Mango For Grandpa. Budimpešta: ISSA Magyarország Kht (ISSA Hungary Public Company). Slov. prev.: Vonta, T. (ur.), Režek, M. (ur.), in Zgonec, P. (ur.) (2011).

Miško hoče pobegniti = U Miško kaumel te ispidel = Miško kanini naši: trijezična slikanica

Baghdasaryan, R. (2007a). Moush Wants To Get Lost. Budimpešta: ISSA Magyarország Kht (ISSA Hungary Public Company). Slov. prev.: Vonta, T. (ur.), Režek, M. (ur.), in Zgonec, P. (ur.) (2011)

Najmanjši = Lektikneder = Nartiknede: trijezična slikanica

Kruk, H. (2007). The littlest One. Budimpešta: ISSA Magyarország Kht (ISSA Hungary Public Company). Slov. prev.: Vonta, T. (ur.), Režek, M. (ur.), in Zgonec, P. (ur.) (2011)

Pomaranče za vse = Pomarandžnen mištu sa = Komaranče vašu sa: trijezična slikanica

Zake, D. (2007). Oranges for Everyone. Budimpešta: ISSA Magyarország Kht (ISSA Hungary Public Company). Slov. prev.: Zgonec, P. (ur.), Režek, M. (ur.), in Vonta, T. (ur.) (2011)

Punčkin nos = Babutkakro nak = Punčkakaro nakh: trijezična slikanica

Haxhia, M. (2007). The Doll's Nose. Budimpešta: ISSA Magyarország Kht (ISSA Hungary Public Company). Slov. prev.: Vonta, T. (ur.), Režek, M. (ur.), in Zgonec, P. (ur.) (2011)

Roni = Roni = Roni: trijezična slikanica

Vujadinović, N. (2007). Ronny. Budimpešta: ISSA Magyarország Kht (ISSA Hungary Public Company). Slov. prev.: Režek, M. (ur.), Jager, J. (ur.), in Zgonec, P. (ur.) (2011)

Tema = Šitišaugo = Tama: trijezična slikanica

Baghdasaryan, R. (2007b). The Dark. Budimpešta: ISSA Magyarország Kht (ISSA Hungary Public Company). Slov. prev.: Režek, M. (ur.), Jager, J. (ur.), in Zgonec, P. (ur.) (2011)

Ti si moj res dober prijatelj = Tu sal mro igen lačho pejtauši = Tuni hinas mro zares lačho kolega: trijezična slikanica

Liliom, L. (2007). You are a Really Goog Friend. Budimpešta: ISSA Magyarország Kht (ISSA Hungary Public Company). Slov. prev.: Vonta, T. (ur.), Režek, M. (ur.), in Zgonec, P. (ur.) (2011)

S prijatelji na morje = Prijatelni lenca pu mori 

Otroška slikanica = Chavorani slika (2017)

 

Prosto dostopne publikacije na temo večjezičnosti in večkulturnosti:

Zloženka O vrtcu v različnih jezikih: albanskiarabskibosanskihrvaški, kitajskimakedonskiromskiruski, srbski in ukrajinski.

Arabska slikanica Hodim v vrtec je večjezična slikanica, zapisana v slovenskem in arabskem jeziku, z možnostjo vključitve dodatnega prevoda besedila, ki je namenjena kot pomoč pri vključevanju otrok in njihovih staršev iz različnih kulturnih in jezikovnih okolij v vrtec.

VEČJEZIČNOST IN VEČKULTURNOST V VRTCU

Brošura je nastala v okviru projekta Zoraleder (Močnejši): z REYN Slovenija do večje ozaveščenosti o pomenu kakovostne predšolske vzgoje. (2018)

 

Prosto dostopne publikacije z dejavnostmi za predšolske otroke:

Dejavnosti za dojenčke in malčke na različnih področjih njihovega razvoja. Gradivo za otroke
Vonta, T., Režek, M., Jager, J., Zgonec, P., in Baranja, S. (2011)

Dejavnosti za dojenčke in malčke na različnih področjih njihovega razvoja. Gradivo za starše
Vonta, T., Režek, M., Jager, J., Zgonec, P., in Baranja, S. (2011)

Dejavnosti za dojenčke in malčke na različnih področjih njihovega razvoja. Priročnik za animatorje
Squibb, B., in Deitz, S. J. (2000). Learning Activities for Infants and Toddlers: An Easy Guide for Everyday Use. New York: Open Society Institute. Slov. prev.: Vonta, T. (ur.), Jager, J. (ur.), Zgonec, P. (ur.), in Baranja, S. (ur.) (2011)

Dejavnosti za otroke v starosti od treh do šestih let na področju predopismenjevanja in matematike. Gradivo za otroke
Hayes, K., Landers, C., in Dombro, A. (2006a). Getting Ready for School. Fun Games and Activities. London: Open Society Foundation. Slov. prev.: Vonta, T. (ur.), Režek, M. (ur.), Jager, J. (ur.), in Baranja S. (ur.) (2011).

Dejavnosti za otroke v starosti od treh do šestih let na področju predopismenjevanja in matematike. Gradivo za starše
Vonta, T., Režek, M., Jager, J., Baranja, S., in Zgonec, P. (2011)

Dejavnosti za predšolske otroke s poudarkom na spoznavanju matematičnih in naravoslovnih konceptov
Vonta, T., Jurman, D., Režek, M., Rutar, S., Jager, J. (ur.) (2010)

Dejavnosti za otroke v starosti od treh do šestih let na področju predopismenjevanja in matematike. Gradivo za animatorje
Hayes, K., Landers, C., in Dombro, A. (2006b). Getting Ready for School. Fun Activities for Caregivers and Children. London: Open Society Foundation. Slov. prev.: Vonta, T. (ur.), Režek, M. (ur.), Jager, J. (ur.), in Baranja, S. (ur.) (2011)

Odpiramo čarobna vrata: beremo in učimo se z otroki: priročnik za animatorje. Dejavnosti z dve in s tri leta starimi otroki ob knjigah iz bralnega kotička ISSA
Tuna, A., in Tankersley, D. (2007a). Opening Magic Doors. Reading and learning together with children. Activities with 2-3 year old children using ISSA Reading Corner books. Budimpešta: International Step by Step Association. Slov. prev.: Vonta, T. (ur.), Režek, M. (ur.), Jager, J. (ur.), Baranja, S. (ur.), in Zgonec P. (ur.) (2011)

Odpiramo čarobna vrata: beremo in učimo se z otroki: priročnik za animatorje. Dejavnosti s štiri in pet let starimi otroki ob knjigah iz bralnega kotička ISSA 
Tuna, A., in Tankersley, D. (2007b). Opening Magic Doors. Reading and learning together with children. Activities with 4-5 year old children using ISSA Reading Corner books. Budimpešta: International Step by Step Association. Slov. prev.: Vonta, T. (ur.), Režek, M. (ur.), Jager, J. (ur.), Baranja, S. (ur.), in Zgonec P. (ur.) (2011).

Odpiramo čarobna vrata: beremo in učimo se z otroki: priročnik za animatorje. Dejavnosti z od šest do osem let starimi otroki ob knjigah iz bralnega kotička ISSA
Tuna, A., in Tankersley, D. (2007c). Opening Magic Doors. Reading and learning together with children. Activities with 6-8 year old children using ISSA Reading Corner books. Budimpešta: International Step by Step Association. Slov. prev.: Vonta, T. (ur.), Režek, M. (ur.), Jager, J. (ur.), Baranja, S. (ur.), in Zgonec P. (ur.) (2011).

 

Druge prosto dostopne publikacije:

Kakovost in enake možnosti : ključni premiki na področju vzgoje in izobraževanja od rojstva do 10. leta starosti : mednarodna konferenca ob 20-letnici programa Korak za korakom v Sloveniji

 

Prosto dostopne publikacije na temo participacije družin v predšolski vzgoji:

Dodatni primeri dobrih praks za participacijo družin