Za vrtce/osnovne šole in posameznike, ki se želijo vključiti v Mrežo za spreminjanje kakovosti Korak za korakom, smo pripravili tri različne pakete članstva in uvodni seminar.

 Prijavnica za paket V globino vašega profesionalnega potenciala

V paket so vključene dejavnosti, ki podpirajo individualen, poglobljen pristop k profesionalnemu razvoju strokovnih delavcev, zagotavljanju kakovosti v vrtcu in osnovni šoli ter poglobljeno razumevanje procesov, ki vodijo h kakovostnemu vzgojno-izobraževalnemu procesu. Paket sooblikujete sami, v skladu z vašimi potrebami in interesi. 

Prijavnica za paket V tandem za mehko tranzicijo

Paket je namenjen vrtcu in osnovni šoli, ki si želita tesnejšega povezovanja in intenzivnejšega dela na mehčanju prehoda med obema institucijama. V paket lahko vstopita vrtec in šola, ki sta organizacijsko povezana (OŠ in vrtec pri OŠ), lahko pa tudi vrtec in šola, ki organizacijsko sicer nista povezana, vendar otroci prehajajo iz ene v drugo institucijo.

Prijavnica za paket V Mrežo za kondicijo kakovosti

V paket so vključene osnovne dejavnosti, ki prispevajo h kontinuiranemu profesionalnemu razvoju strokovnih delavcev in s tem k spreminjanju in zagotavljanju kakovosti na nivoju vrtca/osnovne šole.

Uvodni seminarji za člane Mreže

Uvodni seminar je namenjen strokovnim delavcem vrtcev/osnovnih šol, ki se v Mrežo za spreminjanje kakovosti Korak za korakom prijavijo prvič (na novo), in tistim, ki želijo svoja znanja o metodologiji Korak za korakom osvežiti oz. poglobiti. Za strokovne delavce novo priključenih v Mrežo za spreminjanje kakovosti Korak za korakom je Uvodni seminar obvezen.

Uvodni seminarji za vrtce

Uvodni seminarji za šole

 

Dejavnosti, ki jih ponujamo izven paketov
Dejavnost Cena
Opazovanje z reflektivnim razgovorom 200 € (+ potni stroški)
Podpora vodji USS (4 ped. ure) 200 € (+ potni stroški)
Individualna strokovna podpora (4 ped. ure) 200 € (+ potni stroški)
Oddaja in pregled portfolia strokovnega delavca 250 €
To mora vedeti vsak vodja USS (8 ped. ur) 90 €/udeleženca