V Grosupljem in Trebnjem smo z namenom zagotavljanja dostopa do kakovostnih storitev za otroke in družine v ranljivem položaju ustanovili lokalna akcijska tima. Lokalna akcijska tima sestavljajo deležniki, ki se pri svojem delu srečujejo z družinami s predšolskimi otroki, z njunim delovanjem pa zagotavljamo boljše povezovanje različnih sektorjev, poklicev, starostnih skupin in upravnih ravni.

Delovna srečanja lokalnih akcijskih timov, ki se jih udeležujejo predstavniki vrtca, šole, zdravstvenega doma, centra za socialno delo, romske skupnosti, knjižnice, Centra šolskih in obšolskih dejavnosti ter občine, potekajo od pomladi 2017. Delujemo na dveh nivojih, in sicer na sistemskem in vsebinskem. Na sistemskem nivoju si prizadevamo oblikovati sistemski in bolj integriran pristop k storitvam predšolske vzgoje, z namenom oblikovanja kulture delovanja, ki v središče skrbi in delovanja postavlja otroka in njegovo družino. Vsebinski nivo pa zajema konkretne dogovore na vsakem srečanju in njihovo uresničevanje, pri čemer izhajamo iz potreb okolja. V Grosupljem se ti dogovori nanašajo na cilj večje vključenosti romskih otrok v vrtec, v Trebnjem pa na ustvarjanje mehkejšega prehoda za romske otroke iz vrtca v šolo. Deležniki v obeh okoljih delujejo na podlagi skupne vizije, ki so jo oblikovali, ker verjamemo, da se vztrajne, namenske in smiselne akcije, ki imajo za posledico spremembe, vedno začnejo z jasno vizijo.

Do sedaj smo poleg okrogle mize izvedli tri delovna srečanja, v novem šolskem letu pa nadaljujemo z delom. O naših prizadevanjih, dilemah in konkretnih korakih na poti do sprememb se bomo ponovno pogovarjali na okrogli mizi, predvidoma jeseni 2018. Ker v delovanju lokalnih akcijskih timov vidimo možnost hitrega in učinkovitega reševanja identificiranih težav, si bomo za vzpostavljanje dialoga med posameznimi deležniki ter razvijanje skupnega razumevanja načel integriranega sistema delovanja prizadevali tudi v prihodnje.