INTESYS je projekt programa Erasmus+ (v prihodnost usmerjeni projekt sodelovanja), v katerem v letih 2015-2018 sodelujemo z 9 partnerji, ki na področje zgodnjega otroštva vnašajo raznoliko strokovno znanje, ki se medsebojno dopolnjuje. Projekt INTESYS je namenjen preizkušanju novih pristopov v sistemu storitev na področju zgodnjega otroštva v Evropi, s katerimi želimo otrokom in družinam v ranljivem položaju zagotoviti dostop do kakovostnih storitev, ki bolje povezujejo različne sektorje (vzgojo in izobraževanje, zdravstveno nego, socialno varstvo ipd.), poklice, starostne skupine in upravne ravni.

Inovativnost projekta je povezovanje strokovnih delavcev s področja otrokovega razvoja iz različnih sektorjev (izobraževanje, sociala, zdravstvo, ipd.) z uradniki na različnih nivojih upravljanja (lokalni, regionalni, nacionalni, npr. občinski uradniki, uradniki z ministrstev ipd.) z namenom oblikovanja kulture delovanja, ki v središče skrbi in delovanja postavlja otroka in njegovo družino.

Nacionalna projektna partnerja:

Uradna spletna stran projekta

INTESYS Novičnik št. 4

INTESYS Novičnik št. 3

INTESYS Novičnik št. 2

Podpora Evropske komisije za pripravo te publikacije ne pomeni potrditve vsebine- Le-ta odraža samo stališča avtorjev in Komisija ni odgovorna za kakršno koli uporabo podatkov, ki jih vsebujejo.