Za vrtce/osnovne šole in posameznike, ki se želijo vključiti v Mrežo za spreminjanje kakovosti Korak za korakom, smo pripravili štiri različne pakete članstva in uvodni seminar.

Osnovni paket (klik na prijavnico)

V »Osnovni paket« so vključene osnovne dejavnosti, ki prispevajo h kontinuiranemu profesionalnemu razvoju strokovnih delavcev in s tem k spreminjanju in zagotavljanju kakovosti na nivoju vrtca/osnovne šole.

Paket Plus (klik na prijavnico)

V »Paket plus« so vključene dejavnosti, ki podpirajo individualen, poglobljen pristop k profesionalnemu razvoju strokovnih delavcev, zagotavljanju kakovosti v vrtcu in osnovni šoli ter poglobljeno razumevanje procesov, ki vodijo h kakovostnemu vzgojno-izobraževalnemu procesu. Paket sooblikujete sami, v skladu z vašimi potrebami in interesi. »Paket plus« zajema vse dejavnosti iz Osnovnega paketa ter dve dodatni dejavnosti, ki jih izberete iz ponujenega seznama.

Paket Vrtec in šola (klik na prijavnico)

Paket "Vrtec in šola" je namenjen vrtcu in osnovni šoli, ki si želita tesnejšega povezovanja in intenzivnejšega dela na mehčanju prehoda med obema institucijama. V paket lahko vstopita vrtec in šola, ki sta organizacijsko povezana (OŠ in vrtec pri OŠ), lahko pa tudi vrtec in šola, ki organizacijsko sicer nista povezana, vendar otroci prehajajo iz ene v drugo institucijo.

Paketek Portfolio (klik na prijavnico)

Paketek je namenjen posameznim strokovnim delavcem vrtcev in osnovnih šol, vključenih v Mrežo, ki želijo dokumentirati svoj profesionalni razvoj tekom izbranega šolskega leta s ciljem poglabljanja razumevanja kakovosti VIZ prakse in dvigu njihovih kompetenc.

Uvodni seminar: Osnove »na otroka osredinjene« vzgoje in izobraževanja«

Uvodni seminar je namenjen strokovnim delavcem vrtcev/osnovnih šol, ki se v Mrežo za spreminjanje kakovosti Korak za korakom prijavijo prvič (na novo), in tistim, ki želijo svoja znanja o metodologiji Korak za korakom osvežiti oz. poglobiti. Za strokovne delavce novo priključenih v Mrežo za spreminjanje kakovosti Korak za korakom je Uvodni seminar obvezen.

DEJAVNOST

OSNOVNI PAKET

PAKET PLUS

PAKET VRTEC IN ŠOLA

PAKETEK PORTFOLIO

Koristno s prijetnim za koordinatorje

 •  
 •  
 •  

 

Koristno s prijetnim za ravnatelje

 •  
 •  
 •  

 

Izmenjajmo ideje, informacije, vrednote - reflektivno srečanje za koordinatorje

 •  
 •  
 •  

 

Izmenjajmo ideje, informacije, vrednote – (med)regijsko srečanje za strokovne delavce vrtcev/osnovnih šol

 •  
 •  
 •  

 

Kaj smo dosegli in kam gremo naprej – zaključno srečanje za koordinatorje in ravnatelje ter druge strokovne delavce vrtcev/osnovnih šol

 •  
 •  
 •  

 

Skupno srečanje za strokovne delavce vrtca in osnovne šole na temo zagotavljanje mehkega prehoda

 

 

 •  

 

Možnost oddaje in pregled portfolia enega strokovnega delavca

 

 

 

 

 •  

 

IZBIRNE DEJAVNOSTI

Modeliranje opazovanja in reflektivnega razgovora po opazovanju

 

 •  
 •  

 

Modeliranje vodenja USS

 

 •  
 •  

 

To mora vedeti vsak koordinator

 

 •  
 •  

 

Individualna strokovna podpora/svetovanje

 

 •  
 •  

 

Publikacije CKVI KZK

 

 •  
 •  

 

Možnost oddaje in pregled portfolia enega strokovnega delavca

 

 •  
 •  

 

 

DODATNE UGODNOSTI ČLANSTVA – NE GLEDE NA IZBRANI PAKET

 • Izmenjava gradiv, primerov dobrih praks ter izzivov med strokovnimi delavci na srečanjih v okviru Mreže;
 • Mreženje s strokovnimi delavci iz Slovenije in tujine (udeležbe na konferencah, strokovne ekskurzije ipd.);
 • Podpora pri iskanju kontaktov vrtcev in šol iz Slovenije in tujine;
 • Prednost pri vključevanju v nacionalne in mednarodne razvojno-raziskovalne projekte, v katerih sodelujemo in prinašajo različne ugodnosti (npr. brezplačna usposabljanja, možnost oddaje portfolia, študijske izmenjave ipd.);
 • Ažurno informiranje in druge ugodnosti v povezavi z dostopom do kakovostnih priročnikov in gradiv, oblikovanih v okviru različnih projektov in drugih iniciativ;
 • Ažurno informiranje o možnostih za profesionalni razvoj v okviru mreže Romani Early Years Network Slovenia (S/REYN);
 • Potrdila za napredovanje v naziv;
 • Stalna strokovna podpora za razreševanje nepredvidljivih vprašanj (telefonsko/po elektronski pošti);
 • Nižja kotizacija za udeležbo na konferencah v organizaciji CKVI KZK;
 • Ažurno informiranje o možnostih udeležbe na drugih dogodkih v organizaciji CKVI KZK;
 • Možnosti prednaročil novih publikacij v izdaji CKVI KZK;
 • Prejemanje in možnost soustvarjanja novičnika CKVI KZK.