30. marca in 4. aprila 2017 smo v sodelovanju z lokalnima partnerjema VVZ Kekec Grosuplje in Vrtcem Mavrica Trebnje organizirali okrogli mizi na temo vključevanja romskih otrok v vzgojo in izobraževanje ter oblikovanja integriranega sistema skrbi za ranljive družine.

V obeh krajih so se našemu povabilu odzvali tako predstavniki lokalnih oblasti, Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, kot tudi predstavniki romske skupnosti in romskih društev, nevladnih organizacij, javnih zavodov ter druga zainteresirana javnost.

Razpravljalci in udeleženci okroglih miz so izpostavljali, da si je za večjo vključenost otrok Romov v predšolske programe potrebno prizadevati za ozaveščanje romskih staršev o pomenu izobrazbe in izobraževanja za otrokov nadaljni razvoj in življenje. Le redki pa so izpostavili, da še vedno obstajajo tudi predsodki in stereotipi na strani večinskega prebivalstva, ki zavirajo vključevanje romske skupnosti v širše družbeno življenje in udejstvovanje.

Sodelovanje vseh služb, ki se pri svojem delu srečujejo z romskimi družinami, je v obeh okoljih že prisotno, ni pa še vzpostavljenega kontinuiranega in formalnega sodelovanja, prav tako je značilno več ali manj le v primerih, ki so kurativne narave: »Če koga potrebujem, npr. zdravstveni dom, center za socialno delo, knjižnica, jih pokličem.«

Vključenost otrok Romov v predšolske programe je bilo s strani vseh udeležencev okroglih miz prepoznano kot izjemno pomembno: »Za Rome je izobraževanje zelo pomembno, brez tega ne bo šlo.«, vendarle pa so na drugi strani izpostavljali sistemske anomalije kot npr: »Če otrok ni vključen v vrtec, prejmejo starši 20 % višji otroški dodatek, kar je demotivirajoči dejavnik za vključitev otroka v vrtec.«

Razpravljalci okrogle mize in udeleženci so se strinjali, da je ključno »ozaveščanje staršev in vključevanje vseh akterjev v okolju«, prav tako pa potrebujemo izdelane t.i. »protokole za integriran način delovanja«, ki bodo pripomogli k večjemu vključevanju romskih otrok v programe predšolske vzgoje, saj »mora vsak romski otrok pridobiti izobrazbo« in zato se moramo »boriti za vsakega otroka!«

Več o iniciativi, v okviru katere sta okrogli mizi potekali, si lahko preberete tu: vzpostavljanje integriranega sistema delovanja v zgodnjem otroštvu.
 
 
 
Gradivo:
  1. O projektu
  2. Opis pilotnih projektov v Belgiji, Italiji, na Portugalskem in v Sloveniji
  3. Rezultati lokalnega mapiranja

 

Razpravljalci na okrogli mizi v Grosupljem Razpravljalci na okrogli mizi v Trebnjem