Mednarodno združenje Korak za korakom (ISSA) je 25. in 26. 10. 2018 v Zagrebu organiziralo srečanje vseh članov ISSA: 84 organizacij iz 44-ih držav z vsega sveta.

Na srečanju na temo zagotavljanja visoke procesne kakovosti  smo članice Centra predstavile delovanje naše Mreže za spreminjanje kakovosti Korak za korakom. V predstavitvi smo se osredotočile na povezovanje vrtcev in osnovnih šol v profesionalne učeče se skupnosti z namenom zagotavljanja kakovosti.

Predstavile smo strukturo delovanja Mreže, komu so dejavnosti namenjene in zakaj naše delo v Mreži temelji na vzpostavljanju profesionalnih učečih se skupnosti znotraj vrtcev in osnovnih šol. Opredelile smo tudi, kaj predstavlja osnovo vsebinske usmeritve v Mreži in katera orodja strokovnim in vodstvenim delavcem omogočajo samoevalvacijo ter skupno oblikovanje razumevanja kakovosti znotraj vrtca oz. osnovne šole, kar posledično prispeva k višji kakovosti prakse. Predstavile smo tudi inštrument, ki pomaga ugotavljati in zagotavljati procesno kakovost (torej ViZ proces) v nasprotju z bolj običajnimi instrumenti, ki pomagajo ugotavljati strukturno kakovost prakse

Udeleženci so v razpravi po predstavitvi samoiniciativno razmišljali o možnih načinih prenosa tovrstnega delovanja v njihove nacionalne kontekste.