Ključ do kakovostnega vzgojno-izobraževalnega procesa je reflektiven praktik, vendar odgovornost za kakovost procesa ne more sloneti zgolj na posamezniku. Pomembno je, da je v vrtcu/osnovni šoli prisotna kultura učenja ter da se znotraj vrtca/osnovne šole oblikuje učeča se skupnost (oz. učeče se skupnosti), ki strokovnega delavca podpira pri refleksiji prakse in s tem pri vsakdanjem delu.

Zakaj profesionalne učeče se skupnosti? Učeča skupnost omogoča varno okolje tako za refleksijo lastne prakse strokovnega delavca kot tudi za oblikovanje skupnega razumevanja pedagoških konceptov vseh strokovnih delavcev v vrtcu/osnovni šoli, kar je pomembno tako za dvig kakovosti prakse vsakega posameznega strokovnega delavca kot tudi vrtca/osnovne šole kot celote. Učeča se skupnost je pomembna strategija profesionalnega razvoja, saj nudi podporo pri uvajanju sprememb v prakso. Za seznanjanje z novostmi iz stroke je udeleževanje usposabljanj, prebiranje literature ipd zagotovo pomembno, vendar pa je za uvajanje novosti in spreminjanje lastne prakse ključnega pomena podpora kolegov v vrtcu/osnovni šoli, kar omogočajo ravno učeče se skupnosti.

V Mreži za spreminjanje kakovosti Korak za korakom, promoviramo delovanje učečih se skupnosti in usposabljamo vodje učečih se skupnosti od leta 2012. Če bi želeli izvedeti več ali če potrebujete podporo pri oblikovanju učeče se skupnosti v svojem vrtcu/osnovni šoli, nas kontaktirajte.