Če spremljate našo FB stran, ste gotovo opazili objave, ki so vezane na naše hospitacije, ki jih izvajamo v vrtcih, vključenih v Mrežo za spreminjanje kakovosti Korak za korakom.

Pri opazovanju prakse v oddelku si pomagamo z Orodjem za prepoznavanje kazalnikov kakovosti ISSA .

Orodje/ opazovalni instrument je nastal v okviru združenja ISSA (International Step by Step Association). Dokument se posodablja na osnovi spoznanj raziskav in prakse: prvi je nastal leta 2002, se posodobil leta 2005 in ponovno v letih 2009-2011.  

Orodje/opazovalni inštrument opisuje načela kakovostne pedagogike in kazalnike kakovosti na sedmih v raziskavah in z analizo dobrih praks identificiranih ključnih področjih zagotavljanja kakovostnega procesa: Interakcije, družina in skupnost, različnost, inkluzija in demokratične vrednote, spremljanje in načrtovanje, strategije učenja, učno okolje in profesionalni razvoj.

Gre torej za inštrument, ki pomaga ugotavljati in zagotavljati procesno kakovost (torej ViZ proces) v nasprotju z bolj običajnimi instrumenti, ki pomagajo ugotavljati strukturno kakovost prakse.

Pri opazovanju se osredotočimo na eno (ali dve) pedagoški področji  (npr. na učno okolje, interakcije ipd). Ob opazovanju beležimo »dokaze« za vsak posamezen indikator konkretnega pedagoškega področja. Tako se urimo v prepoznavanju kazalnikov kakovosti v neposredni praksi. V reflektivnem razgovoru, ki sledi opazovanju, oblikujemo skupno razumevanja posameznega pedagoškega področja.

 

Več o ISSA pedagoških področjih kakovosti lahko preberete  v publikaciji Od teorije k praksi, konkretne primere za vsakega od kazalnikov kakovosti, ki vodijo k razumevanju posameznih pedagoških področij, pa najdete v publikaciji Od dobre k odlični praksi.  Kaj smo o medkolegialnih hospitacijah  že pisali, lahko  preberete TU.