MORE - podpiranje romskih otrok s strokovnimi delavci, ki so predstavniki romske skupnosti, je iniciativa, ki šele dobiva zagon. Z vami bi radi podelili s čim se bomo znotraj njenih aktivnosti ukvarjali.

Pravkar je v teku raziskava o številu strokovnih delavcev, ki so pripadniki romske skupnosti ter so zaposleni v slovenskih vrtcih. Vsi javni vrtci bodo prejeli vprašalnik, na podlagi katerega bomo vzpostavili sodelovanje z že zaposlenimi strokovnimi delavci, ki so pripadniki romske skupnosti, ter v nadaljevanju skupaj z njimi snovali nadaljnje aktivnosti v okviru iniciative.

Cilji, proti katerim bomo usmerjali svoje korake so:

- oblikovanje smernic za uspešno vključevanje strokovnih delavcev, ki so pripadniki romske skupnosti, v naše vrtce

- povečanje njihovih možnosti za strokovno delo na področju predšolske vzgoje in izobraževanja,

- ozaveščanje strokovnih in vodstvenih delavcev v vrtcih, odločevalcev politik, predstavnikov lokalnih skupnosti, vključno s pripadniki romske skupnosti (otroke in mlade kot potencialne strokovne delavce v vrtcih) o pomenu vključevanja in sodelovanja romskih strokovnih delavcev v vrtcih preko zagovorniških dejavnosti,

- spodbujanje rednih stikov med vrtci, šolami ter romskimi skupnostmi in drugimi predstavniki lokalnih skupnosti,

- širjenje mreže za kakovostno vzgojo in izobraževanje romskih otrok S/REYN, ki združuje strokovne delavce in druge, ki se na področju zgodnjega razvoja srečujejo z romskimi družinami.

Vključenost strokovnih delavcev, pripadnikov romske skupnosti, v vrtcih z romskimi otroci je za slednje namreč neprecenljiva z vidika razumevanja jezika, vzpostavljanja zaupanja s starši in nenazadnje tudi z vidika zgodnejšega vpisa romskih otrok v vrtec.