V okviru omenjene iniciative smo si prizadevali:

  • okrepiti mrežo REYN Slovenija (S/REYN) na nacionalni ravni;
  • ugotoviti koliko strokovnih delavcev, ki so predstavniki romske skupnosti, dela v slovenskih vrtcih in kakšne so njihove možnosti za strokovno delo na področju predšolske vzgoje in izobraževanja;
  • oblikovati in predstaviti smernice za uspešno vključevanje strokovnih delavcev, ki so predstavniki romske skupnosti, v naše vrtce;
  • ozaveščati strokovne in vodstvene delavce v vrtcih, odločevalce politik, predstavnike lokalnih skupnosti, vključno s pripadniki romske skupnosti (otroke in mlade kot potencialne strokovne delavce v vrtcih) o pomenu vključevanja in sodelovanja strokovnih delavcev, ki so pripadniki romske skupnosti, v vrtcih preko zagovorniških dejavnosti ter;
  • spodbujati redne stike med vrtci, šolami ter romskimi skupnostmi in drugimi predstavniki lokalnih skupnosti.

Dolgoročni cilji iniciative:

  • povečati število strokovnih delavcev, ki so pripadniki romske skupnosti, v vrtcih;
  • zvišati stopnjo vpisa romskih otrok v kakovostno predšolsko vzgojo in izobraževanje.

Cilje smo uresničevali preko naslednjih aktivnosti:

- izvedba raziskave o številu romskih strokovnih delavcev, zaposlenih v slovenskih vrtcih ter njihovih možnosti za delo na področju predšolske vzgoje (vprašalniki, intervjuji, fokusne skupine),

- snemanje kratkega videa za osveščanje o pomenu zaposlovanja romskih strokovnih delavcev,

- izvajanje delavnic v romskih naseljih za predstavitev in promocijo poklica strokovnega delavca v vrtcu,

- predstavitev rezultatov raziskave in smernic vodstvenim delavcem vrtcev (fokusne skupine) ter udeležencem skupne konference s projektom ZORALEDER.

 

Na podlagi izvedenih aktivnosti smo oblikovali poročilo z rezultati raziskave ter smernicami za uspešno vključevanje in zaposlovanje romskih strokovnih delavcev v slovenske vrtce, ki je na voljo na spodnji povezavi:

Poročilo o rezultatih raziskave, izvedene v okviru projekta MORE – podpiranje romskih otrok s strokovnimi delavci, predstavniki romske skupnosti ter smernice za vključevanje in zaposlovanje romskih strokovnih delavcev v vrtcih