Projektni partnerji mednarodnega konzorcija iz Italije, Slovenije, Belgije, Portugalske in Nizozemske smo na podlagi svojih strokovnih znanj in izkušenj razvili zbirko orodij V smeri integracije na področju zgodnjega otroštva – gradnja temeljev, ki smo jih tudi preizkusili v svojih okoljih.

Dokument ponuja raznoliko in navdihujočo zbirko orodij, ki jih lahko zlahka prilagodimo glede na potrebe v različnih okoljih.

Iz raznovrstnih primerov, ki jih predstavljamo, bodo uporabniki dobili jasen vpogled v orodja, ki pripomorejo h gradnji integriranega sistema: od zaznave potrebe po spremembi, oblikovanja strategij delovanja, oblikovanja skupne vizije, do konkretnih aktivnosti, ki pripomorejo k oblikovanju skupnega razumevanja postavljanja otroka in družine v središče delovanja. Obenem pa se bodo seznanili z izkušnjami, ki smo jih dobili v posameznih državah. Hkrati pa bodo lahko sledili cikličnemu procesu spreminjanja storitev na področju zgodnjega otroštva v smeri proti integraciji.

Ponosni smo, da smo sodelovali pri oblikovanju te zbirke orodij, ki predstavlja referenčni okvir na področju integriranega sistema zgodnjega otroštva, s čimer daje še dodatno vrednost našemu delu tudi v širšem mednarodnem krogu.

Želimo si, da bo v pomoč in navdih tudi vsem vam, ki se pri svojem delu srečujete z omenjeno temo, saj boste z uporabo in deljenjem tega dokumenta tudi vi potrdili njegovo veljavo.

Dostopno na Zbirka orodij V smeri integracije na področju zgodnjega otroštva - gradnja temeljev.