Prejšnji teden je v Amsterdamu, v okviru projekta CIC – Cities including Children potekala dvodnevna zaključna konferenca. Gre za iniciativo, v kateri smo si s ciljem zagotavljanja pogojev za podporo razvoju in izobraževanju mlajših otrok in njihovih družin v mestih prizadevali za zagotavljanje socialne vključenosti in razvoj medkulturnih kompetenc.

Sodelujoči partnerji so izhajali iz različnih področij – raziskovalni centri, izobraževalne institucije, mestne občine. Iz Slovenije je tako poleg našega Centra sodeloval tudi Vrtec Hansa Christiana Andersena ter Mestna občina Ljubljana.

Na mednarodni konferenci v Amsterdamu, so bili predstavljeni projektni rezultati, ki so dostopni na spletni strani projekta. Izmed mnogih ključnih govorcev/k je navdušila Halleh Ghorashi, predavateljica na VU Univerzi v Amsterdamu, ki je na podlagi lastne izkušnje predstavila različne pristope soočanja z raznolikostjo. Drugi dan smo pričeli z ogledi različnih izobraževalnih institucij v Amsterdamu. Med njimi je bil tudi Vrtec Pippeloentje, kjer pod eno streho domuje vrtec, šola ter oddelek podaljšanega bivanja ter dajejo velik poudarek zagotavljanju mehkega prehoda med vrtcem in šolo. Večkrat so poudarili, da se pri njih otroci igrajo - strokovni delavci seveda imajo cilje, za katere si prizadevajo, ampak otroci s tem niso obremenjeni.