Leta 1994 je Zavod za odprto družbo Slovenije, ki ga je zasnoval Open Society Institute, New York (v nadaljevanju OSI), sprejel odločitev, da prične z implementacijo metodologije Korak za korakom tudi v Sloveniji. Po temeljitih pripravah se je metodologija pričela uvajati v šolskem letu 1995/96, in sicer v 8 vrtcih oziroma 18 oddelkih druge starostne skupine. 

Pet let kasneje, ko je finančna podpora s strani OSI-ja za širjenje programa popolnoma ugasnila in se je hkrati s strani vrtcev in osnovnih šol, ki so implementirale metodologijo, pojavila potreba po večjem povezovanju, smo ustanovili Mrežo za spreminjanje kakovosti Korak za korakom (takrat imenovano Mrežo Korak za korakom).

Kljub temu da je Mreža v dvajsetih letih obstoja doživela kar nekaj sprememb, vseskozi ohranja svoje osnovno poslanstvo, ki je nudenje podpore vodstvenim in strokovnim delavcem vrtcev in osnovnih šol pri njihovem profesionalnem razvoju in iskanju poti, kako vzgojno-izobraževalni proces še izboljšati. 

Več o samem uvajanju metodologije je zapisano tudi na spletni platformi za socialne inovacije. Za več informacij pa si lahko preberete tudi članek Prispevek programa Korak za korakom k posodabljanju predšolske vzgoje: ob 20-letnici programa v Sloveniji v reviji Šolsko polje.

V počastitev obeh jubilejev - 25. obletnice uvajanja metodologije Korak za korakom in 20. obletnice Mreže za spreminjanje Korak za korakom - se bodo čez leto odvijali različni dogodki, katerih najave lahko spremljate tudi na naših kanalih obveščanja. Seznam dogodkov objavljamo tudi spodaj.

Izid publikacije Na otroka osredinjeni demokratični oddelki - pristop Korak za korakom

Jeseni 2020

Letošnje leto obeležujemo dvajseto obletnico izida publikacije Oblikovanje oddelkov, osredotočenih na otroke od tretjega do šestega leta starosti. Omenjena prva izdaja je nudila teoretični okvir za takratni slovenski kontekst nove, na otroka osredinjene prakse, predvsem pa je ponudila niz trdnih načel in praktičnih virov za podporo strokovnim delavcem, ki so si prizadevali za izvajanje demokratičnih pristopov v vrtcih.

Nova, posodobljena publikacija Na otroka osredinjeni demokratični oddelki - pristop Korak za korakom je obogatena z izkušnjami in spoznanji, pridobljenimi v dvajsetih letih v več kot 30 različnih državah, kjer se je na otroka osredinjena praksa Korak za korakom implementirala. Prenovljena izdaja je zasnovana tako, da lahko strokovni delavci ob posameznh poglavjih vodeno reflektirate lastno prakso. Vsebina je obogatena s sodobnimi spoznanji s področja nevroznanosti in teorije navezanosti, več poudarka je na pomenu kakovostih interakcij (s strokovnimi delavci, starši, z okoljem), ki oblikujejo življenje predšolskih otrok, v publikaciji pa boste našli tudi konkretne ideje za izvajanje na otroka osredinjenih pristopov v oddelkih drugega starostnega obdobja vrtca.

PI pogovori: Skrb za kakovostno prakso v vrtcu in predstavitev zgoraj omenjene publikacije Na otroka osredinjeni demokratični oddelki - pristop Korak za korakom

9. december 2020, Trubarjeva hiša literature

Predstavitvena srečanja metodologije Korak za korakom in Mreže za spreminjanje kakovosti po Sloveniji

April 2021

  • Vrtec Bled: 19. april (preko spletne platforme Zoom)
  • OŠ Tončke Čeč (Trbovlje): 21. april (preko spletne platforme Zoom)

Metodologijo Korak za korakom želimo predstaviti čim širši skupini vrtcev in osnovnih šol, zato vabimo vse tiste, ki nas še ne poznate, da se nam pridružite na predstavitvenih srečanjih, kjer lahko natančneje spoznate, kakšne so prednosti vključenosti v Mrežo za spreminjanje kakovosti Korak za korakom in kaj s članstvom pridobite za svojo pedagoško prakso.

Več informacij in prijavnica na srečanja pa je na tej povezavi.

Zaključna konferenca ob 25. obletnici uvajanja metodologije in 20. obletnici ustanovitve Mreže za spreminjanje kakovosti Korak za korakom

9. junij 2021, Hiša Lisjak

Ob zaključku prazničnega šolskega leta načrtujemo strokovno (mednarodno) konferenco, ki bo poskrbela za zanimive strokovne in praktične vsebine, s katerimi se ukvarjamo, hkrati pa bo tudi ponudila priložnost za sproščeno druženje članov Mreže in drugih posameznikov, ki jih zanima kakovost v vzgoji in izobraževanju.

 

Spremljajte nas in v prazničnem letu korakajte skupaj z nami!

O vseh dogodkih vas bomo obveščali na naši spletni in FB strani ter prek Novičnika.