V šolskem letu 2016/2017 smo na osnovi ugotovitev iz evalvacij seminarjev iz prejšnjih let Uvodni seminar prvič izpeljali v šestih krajših delih z vmesnim časom za implementacijo in preizkušanje novosti v oddelkih/razredih. Pomemben del procesa usposabljanja je bila vsakokratna zadolžitev za udeležence, ki jim je omogočila neposredno aplikacijo slišanega. Na vsakem od naslednjih srečanj pa smo čas vedno najprej posvetili refleksiji uvedenih sprememb in udeležencem omogočili izmenjavo primerov praks oz. razjasnitev morebitnih izzivov, s katerimi so se soočali.

V prihodnjem šolskem letu si bomo na ravni Mreže za spreminjanje kakovosti Korak za korakom še posebej prizadevali za vpeljevanje podpornih mehanizmov, ki bodo strokovnim delavcem omogočili še večjo podporo pri vpeljevanju sprememb na ravni oddelka/razreda in ki bodo pripomogli k njihovemu profesionalnemu razvoju, nenehnemu raziskovanju ter spreminjanju kakovosti lastne prakse.

Nekaj izjav udeležencev:

Z veseljem sem prisostvala vašim predavanjem.

Dobili smo veliko novih znanj ali pa potrditev, da delamo dobro.

Pohvalila bi dobro povezovanje teorije s prakso, izmenjavo izkušenj med udeleženci.

Dobra predavateljica, koristne in uporabne informacije.

Bi se nam v šolskem letu 2017/2018 želeli pridružiti? Izvolite, v KATALOGU Mreže za spreminjanje kakovosti Korak za korakom si lahko preberete vse podrobnosti.

Utrinek z usposabljanja "Dimenzije individualnosti".