Cilj projekta je boj proti segregaciji romskih otrok in družin ter doseganje socialne kohezije na lokalni ravni, s čimer želimo izboljšati in razviti storitve na področju inkluzivne vzgoje in izobraževanja v zgodnjem otroštvu. Cilj projekta je tudi izboljšati izkušnjo prehoda romskih otrok v lokalne osnovne šole, kar bo pozitivno vplivalo tudi na njihove učne rezultate.

Projekt spodbuja aktivno vključenost romskih in neromskih skupnosti (družin) v obdobju zgodnjega otroštva. To želimo doseči z razvojem in nadgradnjo zunaj kurikularnih aktivnosti, kot so knjižnice igrač in medgeneracijsko učenje. Slednje vključujejo različne starostne skupine – mlajše otroke in starejše odrasle, ki se učijo skupaj in drug od drugega, tako da se skupaj ukvarjajo s kreativnimi, kulturnimi in umetniškimi dejavnostmi. 

V projektu kot lokalni partner sodeluje Vrtec Murska Sobota, pri vzpostavitvi knjižnice igrač in vsebinskem usmerjanju njenega delovanja pa sodelujemo z lokalnim akcijskim timom, ki ga sestavljajo predstavniki različnih organizacij v Mestni občini Murska Sobota - MOMS (predstavniki pripadnikov romske skupnosti, predstavniki MOMS, predstavniki OŠ I Murska Sobota, Pomurskega muzeja, Centra za zdravje in razvoj in Centra za socialno delo).

Projekt je sofinanciran s strani Evropske unije.

Uradna spletna stran projekta

Povezave do novičnikov:

- oktober 2017

- februar 2018