S pojmom »tranzicija« oz. »prehod« označujemo prehod iz enega učnega okolja v drugega (npr. iz družine v vrtec, iz vrtca v osnovno šolo iz enega razreda v drugega ipd). Prehod med temi različnimi okolji običajno prinaša pozitivna pričakovanja, hkrati pa tudi stres in strah. Kakšno bo razmerje med njimi, je odvisno od razlik med enim in drugim okoljem tako v socialnem, kot tudi fizičnem pomenu. Prehod je namreč tem lažji, čim manjše so razlike med »starim«, znanim in »novim«, neznanim okoljem. V prehodnem obdobju naj bi odrasli otroku olajšali prehajanje med dvema različnima tipoma aktivnosti in okolja, ki se nanaša tako na spremembo fizičnega in socialnega okolja (Vonta, 1993).

Klasično razumevanje kontinuitete v 60. in  70. letih prejšnjega stoletja, je predvidevalo prilagajanje programa vrtca na zahteve šole. Takrat so bili oblikovani številni (kompenzacijski) programi, ki naj bi prispevali h kontinuiteti ter otroka pripravljali na šolo.

V sodobnosti kontinuiteto razumemo razvojno- procesno, kar pomeni razmislek in iskanje načinov, kako naj se institucija (ko govorimo o prehodu v vrtec) oz. obe instituciji (ko govorimo o prehodu med vrtcem in osnovno šolo) prilagodita otrokovim razvojnim zmožnostim in posebnostim v tem obdobju. Govorimo torej o pedagoški kontinuiteti med obema okoljema.

11.6. 2019 bomo v Centru organizirali tematsko srečanje na omenjeno temo.  Namen srečanja je spregovoriti o pomenu zagotavljanja pedagoške kontinuitete med vrtcem in osnovno šolo ter nakazati možne strategije za zagotavljanje le-te.

O podrobnejši vsebini boste pravočasno obveščeni, na srečanje pa se lahko prijavite že sedaj na povezavi