Po pozdravnem nagovoru je osrednja govorka dr. Sonja Rutar spregovorila O pomenu učenja maternega jezika in učenja drugega jezika, s čimer se je lepo navezala na osrednjo temo strokovnega posveta, zagotavljanje večjezičnega in večkulturnega učnega okolja v vrtcu.

V nadaljevanju smo predstavili iniciativo ZORALEDER in premierno predvajali video, ki smo ga posneli v sklopu dejavnosti, k besedi pa smo povabili tudi strokovne delavce vseh 4 vrtcev, ki so sodelovali z nami: Vrtec Otona Župančiča, Ljubljana; Vrtec Pobrežje Maribor; Vrtec Ivana Glinška, Maribor in Vrtec Beltinci. Vrtci so prisotnim predstavili, na kakšen način so vključevali jezikovnega asistenta v vzgojno-izobraževalno prakso z namenom zagotavljanja spodbudnega večjezičnega in večkulturnega učnega okolja, učinke njihovega sodelovanja na ravni otrok in staršev ter izzive, ki še ostajajo na področju zagotavljanja večjezičnega in večkulturnega učnega okolja.

Na posvetu smo predstavili tudi iniciativo MORE, v okviru katere raziskujemo zaposlenost romskih strokovnih delavcev v naših vrtcih ter njihove možnosti dela na področju predšolske vzgoje. Predvajali smo tudi video Delam v vrtcu/kejraf andu vrtec, ki smo ga pripravili v sodelovanju s strokovnimi in vodstvenimi delavci Vrtca Murska Sobota ter starši in otroki.