Prejšnji teden je potekalo supervizijsko srečanje s trenerji WANDA skupin. Družili smo se v prijetnem ambientu nove enote Vrtcev Brezovica, Notranje Gorice. Udeleženke iz VVZ Kekec Grosuplje, Vrtca Nova Gorica in VVZ Slovenj Gradec, ki so lani zaključile usposabljanje ter letos nadaljujejo z vodenjem Wanda skupin, so reflektirale svoje vodenje, proces, ki poteka v skupinah ter delile izkušnje in izzive.

Izpostavile so veliko zadovoljstvo vključenih strokovnih delavk, visoko stopnjo zaupnosti in povezanosti znotraj skupin ter pomen boljšega razumevanja različnih perspektiv na odnose in komunikacijo s starši, otroki in sodelavci.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

WANDA je metoda izvajanja skupinske refleksije, ki med drugim prispeva k oblikovanju učečih se skupnosti in kot takšna predstavlja pomoč pri dvigu kakovosti vzgojno-izobraževalnega procesa. Posameznemu strokovnemu delavcu omogoča učenje, mu pomaga, da pride do svojih lastnih rešitev v zvezi s problemi, ki se mu porajajo pri delu in mu omogoči najučinkovitejše soočanje z zahtevnimi situacijami. Pomaga tudi pri integraciji praktičnih izkušenj, poglabljanju in širjenju znanja in povezovanju strokovnih delavcev.

V skupini strokovnih delavcev, ki se redno srečuje in deluje po metodi WANDA, njeni člani pod vodstvom usposobljenega vodje strukturirano diskutirajo o problemskih situacijah, ki se dnevno pojavljajo pri delu z ljudmi, še posebej v okoljih kot sta prav vrtec in osnovna šola.

 

Če želite WANDO povabiti tudi v vaš vrtec/šolo, vam za to ponujamo dve možnosti:

  • Usposabljanje za vodje WANDA skupin, kamor se lahko prijavite strokovni ali svetovalni delavci vrtca/šole, ki že imate izkušnje v vodenjem skupin. Po izkušnjah je priporočljivo, da se iz ene institucije izobraževanja udeležita dva udeleženca, da lahko srečanja WANDA skupine vodita v paru. Pogoj za priključitev k usposabljanju je oblikovana WANDA skupina (v vrtcu/osnovni šoli ali združeni strokovni delavci iz več vrtcev/osnovnih šol).

Prijavnica s podrobnostmi se nahaja tukaj: https://goo.gl/forms/OTQjueS3KArxgUtD2

 

  • Podporna skupina Z Wando »pod roko« do boljše prakse pa je namenjena rednemu srečevanju zaključene skupine strokovnih delavcev (do 12 udeležencev znotraj posameznega kolektiva oz. skupine posameznikov iz različnih vrtcev/osnovnih šol) tekom šolskega leta, po načelih skupine Wanda. Skupina je namenjena tistim okoljem, ki nimajo usposobljenega vodje Wanda skupine.

Prijavnica s podrobnostmi se nahaja tukaj: https://goo.gl/forms/OXgG15hTi8oXCMED3