Oktobra se že tradicionalno prvič v šolskem letu srečamo s koordinatorji vrtcev in šol iz naše Mreže za spreminjanje kakovosti v vzgoji in izobraževanju. Tokratnih udeleženk je bilo skoraj 60, med njimi pa smo z veseljem pozdravili tudi predstavnice vrtcev in šol, ki so se nam v letošnjem letu prvič pridružili.

Tokrat smo se družili na Pokljuki, kjer smo se v dveh dneh poglobili v delovanje učečih se skupnosti, ki so na različne načine oblikovane znotraj posameznih organizacij. Znotraj njih lahko strokovni in vodstveni delavci gradijo skupno razumevanje pedagoških konceptov in reflektirajo svoje delo ter tako doprinesejo h kvalitetni praksi vrtca oz. šole. Z udeleženkami smo si podrobneje pogledali praktične smernice za oblikovanje učečih se skupnosti ter tehnike za oblikovanje skupnega razumevanja, s čimer smo jih kot koordinatorje želeli nuditi dodatno podporo pri vodenju srečanj. Zadnji dve delavnici pa smo namenili dokumentiranju svojega dela in pomenu refleksije pri profesionalnemu razvoju vsakega posameznika.