Letošnja osrednja tema konference je bila ‘Mednarodno sodelovanje kot podpora vzgoji in izobraževanju’, kjer imamo bogate izkušnje tudi v našem Centru. S sodelovanjem v mednarodnih iniciativah na različne načine prispevamo k podpori strokovnim in vodstvenim delavcev v vrtcih in osnovnih šolah, ki so vključeni v našo Mrežo, obenem pa z njihovo pomočjo izpolnjujemo naše poslanstvo, da ima vsak otrok možnost dostopa do visokokakovostne vzgoje in izobraževanja ter poln razvoj njegovega edinstvenega potenciala.

Na konferenci smo sodelovali s tremi prispevki. V prvem smo predstavili pomembno vlogo lokalnega akcijskega tima, ki povezuje deležnike iz različnih področij v okolju, in sestavlja podporni sistem pri vključevanju ranljivih skupin. V drugem smo se osredotočili na podporo pri krepitvi kompetenc strokovnih delavcev vrtca na področju participacije družin, ki prav tako pomembno vpliva na izboljševanje kakovosti prakse. Zadnji naš prispevek pa se je nanašal na vlogo mednarodnega mreženja pri oblikovanju kompetentnih sistemov v vrtcih in osnovnih šolah.