Cilji projekta TOY PLUS, financiranega iz programa Erasmus+, so razvoj, testiranje in razširjanje inovativnih spletnih učnih načrtov in metodologij na področju medgeneracijskega učenja za strokovne delavce v predšolski vzgoji in varstvu, socialnem varstvu in delu v skupnosti. Posebni moduli v posameznih učnih načrtih se bodo osredotočil na vključevanje novo prispelih in rezidenčnih migrantov ter Romov v medgeneracijsko učenje kot načina za spodbujanje medkulturnega dialoga, sodelovanja in socialno vključenost. Prav tako bomo razvili in preizkusili medgeneracijski certifikat kakovosti (Znak kakovosti TOY) z dogovorjenimi standardi za lokalne oblasti in izobraževalne ustanove. Projekt TOY-PLUS bo oblikoval medsektorski in skupnostni pristop, ki bo spodbujal sodelovanje med področji izobraževanja in usposabljanja odraslih, zdravja, razvoja skupnosti, predšolske vzgoje in skrbi za starejše ljudi.

Projekt se izvaja od novembra 2016 do oktobra 2018.

Povezava do projekta.