Opazovanje prakse z reflektivnim razgovorom je ena od najbolj učinkovitih strategij medsebojnega učenja in podpore strokovnih delavcev. Sodelavke Centra modeliramo opazovanje s pomočjo opazovalnega inštrumenta »Orodje za prepoznavanje kazalnikov kakovosti ISSA«. Pri opazovanju in reflektivnem razgovoru sodelujejo članice učeče se skupnosti  in vodstveni delavci vrtca/osnovne šole, pri opazovanju pa se osredotočimo na tisto pedagoško področje, ki ga v vrtcu/osnovni šoli v določenem šolskem letu poglabljajo. Ob opazovanju beležimo »dokaze« za vsak posamezen kazalnik izbranega pedagoškega področja. Na tak način se urimo v prepoznavanju kazalnikov kakovosti v neposredni praksi, kar skupaj z reflektivnim razgovorom, ki sledi opazovanju, prispeva  k poglabljanju razumevanja izbranega pedagoškega področja.   

Z modeliranjem opazovanja in reflektivnega razgovora po opazovanju želimo spodbuditi člane učeče se skupnosti vrtca/osnovne šole, da tovrstno dejavnost izvajajo tudi sami, saj opazovanje nudi avtentično "študijsko gradivo«, ki strokovnim delavcem pomaga poglabljati razumevanje pedagoške prakse ter na podlagi oblikovanih akcijskih načrtov prakso tudi spreminjati. Opazovanje prakse z reflektivnim razgovorom služi tudi kot strategija oblikovanja ter utrjevanja delovanja učeče se skupnosti na nivoju vrtca/osnovne šole.

Kaj so z nami delili tisti, ki so bili v dejavnost vključeni?

"Veliko mi pomeni povratna informacija s strani Pedagoškega inštituta. Pomaga mi pri razmisleku, v katero smer razvijati delo." (vodstvena delavka vrtca)

"Po modeliranju opazovanja in reflektivnega razgovora sem uvidela potrebo po reorganizaciji našega dela. Pomembno se mi zdi, da opazovanja in razgovore izvajamo večkrat in se o videnem pogovarjamo na naši učeči se skupnosti."(vodstvena delavka vrtca)

"Osebno razmišljam, da bi v naslednjem letu na opazovanje prakse povabili učiteljice prvih razredov, ki bi ob podpori PI sodelovale na vodenem reflektivnem razgovoru."(vodstvena delavka vrtca)

"Še bolj se bom povezovala s sodelavci in se spuščala v še več diskusij o raznih situacijah in delu v oddelku ter izmenjavala izkušnje. Sem mnenja, da preko tega strokovno rastemo." (opazovana strokovna delavka)

"S svojim delom bom nadaljevala, kot do sedaj. Pri otrocih bom zavestno spodbujala razvoj kritičnega mišljenja z odprtimi vprašanji, s tehnikami aktivnega učenja ... Vsekakor pa bo v našem oddelku v ospredju gozdna igralnica."(opazovana strokovna delavka)

"V pomoč so mi bili konkretni predlogi, ki sem jih dobila na razgovoru."(opazovana strokovna delavka)

"Hospitacija je potekala v redu, sproščeno. Všeč mi je bilo, da sva s sodelavko prejeli konkretne predloge glede nadaljnjega dela." (opazovana strokovna delavka)

"Medkolegialne hospitacije so v bistvu učenje drug od drugega, ki mene še dodatno motivirajo za ustvarjanje dobre prakse. Zelo pomembno se mi zdi, da nisi sam, pač pa imaš možnost sodelovanja z ostalimi strokovnimi delavkami. Medsebojno učenje ne pomeni, da znanje le pridobivamo, ampak smo tudi mi vir znanja za druge. Vzpostavljamo zaupanje in podporo ter medsebojno izmenjujemo izkušnje in ideje. Posledično vodi k razvoju celotnega kolektiva. Le z medsebojnim sodelovanjem in podporo drug drugemu, lahko vzgojitelji dosegamo skupne cilje." (opazovana strokovna delavka)

"Na srečanjih učeče se skupnosti bomo še naprej in bolj poglobljeno delali na konkretnih izzivih, ki se pojavljajo v naših oddelkih. Vodja vrtca se je odločila za pogostejše krajše hospitacije z refleksijo v oddelkih, več bomo delale na poglabljanju razumevanja kazalnikov in vloge odraslih (vzgojitelja) v samem procesu." (strokovna delavka,članica učeče se skupnosti)

"Poleg inkluzije sem bila pozorna na učno okolje in strategije poučevanja. Vsekakor sem  dobila potrditev, da delam dobro, dobila sem tudi veliko novih idej, kako dobro prakso vključiti v svoj oddelek. Vesela in ponosna sem tudi na sodelavki, ki sta odprli vrata svojega oddelka in nam predstavili dobro prakso, ker smo se s tem še bolj povezale med seboj." (strokovna delavka, članica učeče se skupnosti)

"Te hospitacije so super, saj lahko na sproščen in strokoven način nadgrajujemo svoje izkušnje, ideje in znanje". (strokovna delavka, članica učeče se skupnosti)

Dejavnost izvajamo v okviru Mreže za spreminjanje kakovosti Korak za korakom. Če bi želeli o dejavnosti ali Mreži izvedeti več, nas kontaktirajte.