Program »Le z drugimi smo«, ki ga bomo izvajali pet let (2016–2021), je namenjen usposabljanju strokovnih in vodstvenih delavcev, delavk v vzgoji in izobraževanju (v vrtcih, osnovnih in srednjih šolah, dijaških domovih, na ljudskih univerzah) na področju socialnih in državljanskih kompetenc. Z ozaveščanjem o pomenu spoštovanja različnosti, medkulturnega sodelovanja in spoštljivega sobivanja v večkulturnih družbah krepimo oblikovanje vključujočih šolskih in razrednih skupnosti v vzgojno-izobraževalnih organizacijah. Pedagoške delavke, delavce in odraščajoče otroke spodbujamo k medsebojnemu  sodelovanju, spoštljivi komunikaciji, konstruktivnemu reševanju konfliktov in k medkulturnemu dialogu v šoli in družbi. Navedene tematike ponujamo v petih seminarjih:

  • Živeti raznolikost: vključevanje priseljencev in slovenščina
  • Ničelna toleranca do nasilja: izzivi in problemi
  • Spoštljiva komunikacija in reševanje konfliktnih situacij
  • Izzivi sodobne družbe v šoli in vrtcu
  • Medkulturni odnosi in integracija v vzgojno-izobraževalni praksi

Udeleženci za polno udeležbo na vsakem seminarju, ki traja 16 pedagoških ur, pridobijo potrdila, vredna 1 točko, ki jih lahko uveljavljajo za strokovno napredovanje. Seminarji so za pedagoške delavke, delavce brezplačni.

Če želite izvedeti več ali se na seminar prijaviti, nam pišite na  info@lezdrugimismo.si

Informacije o programu so dostopne TUKAJ