Občina Postojna je v torek, 19. 4 2022, organizirala okroglo mizo, na kateri je lokalni akcijski tim predstavili situacijsko analizo, ki jo je pripravili z namenom pregleda obstoječih dejavnosti in programov za otroke, stare do 7 let, in njihove družine. Pregled programov se v iniciativi Primokiz izvaja za področja izobraževanja, sociale in zdravstva.

Situacijska analiza je glavni izhodiščni dokument za oblikovanje strategije "družinam z mlajšimi otroki prijazna občina", ki jo bo lokalni akcijski tim oblikoval v naslednjih mesecih.

Nadejamo se, da bo strategijo občinski svet potrdil in s tem izrazil podporo programom, ki delujejo v dobrobit družinam z otroki v zgodnjem otroštvu, ter hkrat izkazal nujnost za odpiranje dialoga tudi na tem področju in uvrščanju te tematike na politično agendo.

Na okrogli mizi smo udeležence seznanili z iniciativo Primokiz, jo umestili v nacionalni in mednarodni kontekst ter sodelovali v razpravi, ki je sledila po predstavitvi glavnih izsledkov situacijske analize.

Iniciativa Primokiz se v Sloveniji poleg občine Postojna izvaja še v občinah Bled, Cerkno, Ljutomer, Razkrižje, Slovenska Bistrica, Škofja Loka in Trbovlje.