Prednosti vključitve v Mrežo so: pomoč pri zagotavljanju in ohranjanju kakovostnega procesa vzgoje in izobraževanja, zagotavljanje stika s sodobnimi pedagoškimi trendi in novostmi na področju predšolske vzgoje in zgodnjega otroštva,  zagotavljanje priložnosti za izmenjavo praks, idej in znanja s kolegi iz Slovenije in tujine, možnost vključevanja v mednarodne projekte in še in še.

Med ponujenimi paketi bi vas radi opozorili na dva:

  • Paket plus, ki omogoča vse to, kar ste strokovni in vodstveni delavci izpostavili, da si v okviru Mreže želite: intenzivnejši stik z nami, več hospitacij in poglobljenih refleksij prakse, individualizirano pomoč itd.
  • Paket Vrtec in šola, ki spodbuja intenzivnejše sodelovanje med vrtcem in šolo in s tem mehčanje prehoda med obema učnima okoljema.

Katalog  Mreže z vsemi informacijami najdete TUKAJ

Rok za prijavo je 15.9.