Vabilo na nacionalno konferenco o pomenu zgodnjega vključevanja romskih otrok v vzgojo in izobraževanje ter iskanje skupnih poti sodelovanja različnih akterjev na tem področju.

Predstavili bomo izzive na področju zagotavljanja dostopnih in kakovostnih vzgojno-izobraževalnih programov za romske otroke, strategije za premagovanje identificiranih izzivov, učinke, ki jih beležimo v okviru različnih nacionalnih in mednarodnih iniciativ kakor tudi smernice za uspešnejše vključevanje romskih otrok v sistem vzgoje in izobraževanja.

Na konferenco posebej vabimo vodstvene in strokovne delavce vrtcev in šol, predstavnike institucij v lokalnih skupnostih, predstavnike romske skupnosti, predstavnike ministrstev in vladnih služb ter druge akterje, ki se pri svojem delu srečujejo z romskimi družinami.

Dogodek poteka pod častnim pokroviteljstvom predsednika Republike Slovenije Boruta Pahorja.

Vabljeni, da se nam pridružite v Ljubljani, v četrtek, 8. decembra 2016, ob 9.00, v prostorih Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, na Masarykovi cesti 16.

Za več informacij smo dosegljivi preko elektronske pošte korakzakorakom@pei.si ali na telefonski številki 01 429 20 20.

SLEDI POVEZAVI ZA PRIJAVO NA SEMINAR: Vljudno prosimo, da vašo udeležbo na dogodku potrdite najpozneje do četrtka, 1. decembra 2016.

Program nacionalne konference (povezava do zunanjega PDF dokumenta) 

8.30 – 9.00

Registracija udeležencev

9.00 – 9.30

Pozdravni nagovori

 • prof. dr. Igor Žagar Žnidaršič, direktor Pedagoškega inštituta
 • dr. Jerneja Jager, vodja Centra za kakovost v vzgoji in izobraževanju Korak za korakom, Pedagoški inštitut
 • mag. Stane Baluh, direktor Urada Vlade Republike Slovenije za narodnosti
 • dr. Maja Makovec Brenčič, ministrica za izobraževanje, znanost in šport

9.30 – 10.30

Osrednji govor

*Osrednji govor bo v angleškem jeziku z zagotovljenim prevodom v slovenski jezik.

10.30 – 11.00

Odmor za kavo/čaj in mreženje

11.00 – 12.30

 

 • Petra Zgonec, Pedagoški inštitut: Zagotavljanje dostopa do kakovostnih predšolskih programov romskim otrokom in njihovim staršem
 • Tatjana Ofak in Nataša Tišlarič, Vrtec Kočevje: Vzpostavljanje in krepitev zaupanja med vrtcem in romskimi družinami
 • Maja Avbar in Cecilija Šutar, Vrtec Radovednež pri OŠ Frana Metelka Škocjan: Izvajanje dejavnosti za romske otroke, ki niso vključeni v vrtec, in njihove starše
 • Ksenja Pravne, Vrtec Mavrica Trebnje: Krepitev starševskih kompetenc romskih mater in očetov
 • Majda Fajdiga in Maja Markovič, VVZ Kekec Grosuplje: Vzpostavljanje/krepitev sodelovanja med vrtcem in lokalno skupnostjo na področju vključevanja romskih otrok in njihovih staršev v predšolske programe
 • Duška Emeršič, Vrtec Jožice Flander Maribor: Dvig kakovosti vzgojno-izobraževalne prakse v oddelkih z vključenimi romskimi otroki
 • Petra Smej in Renata Žerdin, OŠ Franceta Prešerna Črenšovci, enota Vrtec Črenšovci: Dvig kakovosti vzgojno-izobraževalne prakse v oddelkih z vključenimi romskimi otroki

12.30 – 13.45

Odmor za kosilo in mreženje

13.45 – 14.15

Projektna tržnica

(predstavitev dela vrtcev/šol/drugih organizacij na področju zagotavljanja dostopnih in kakovostnih vzgojno-izobraževalnih programov za romske otroke)**

**Za predstavitev na projektni tržnici se prijavite v prijavnici.

14.15 – 14.45 

 

 • Samanta Baranja, Pedagoški inštitut: Zoraleder (Močnejši): z REYN Slovenija do večje ozaveščenosti o pomenu kakovostne predšolske vzgoje
 • Maja Mamlić, Urad Vlade Republike Slovenije za narodnosti: Krepitev posvetovalnega procesa v Sloveniji: Nacionalna platforma za Rome

14.45 – 15.00

Odmor

15.00 – 16.30

Panelna razprava Uresničevanje Strategije vzgoje in izobraževanja Romov v Republiki Sloveniji v praksi

 • Aleš Ojsteršek, direktor Urada za razvoj izobraževanja, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport
 • dr. Tatjana Vonta, izredna prof. in višja znanstvena sodelavka v pokoju; svetovalka za Open Society Foundations London in International Step by Step Association Nizozemska
 • Zoran Ogrizek, vodja ESS projekta Skupaj za znanje, Center šolskih in obšolskih dejavnosti
 • Darko Rudaš, romski svetnik, Mestna občina Murska Sobota
 • mag. Marija Horvat, ravnateljica, OŠ Franceta Prešerna Črenšovci

Panelno razpravo bo moderirala Samanta Baranja, Pedagoški inštitut.

16.30 – 17.00

Kako naprej?

 • dr. Jerneja Jager, Pedagoški inštitut: Skupaj – podpiranje ogroženih otrok preko integriranih storitev (INTESYS)
 • mag. Mateja Režek, Pedagoški inštitut: zaključki konference