Opazovanja in reflektivne razgovore vodimo sodelavke Centra, pri dejavnosti pa sodelujejo tudi vodstveni in strokovni delavci vrtcev in šol. Na tak način modeliramo opazovanje ter refleksijo po opazovanju kot eno najučinkovitejših metod medsebojnega učenja in podpore strokovnih delavcev ter posledično kot eno najučinkovitejših strategij za dvig kakovosti pedagoške prakse. Opazovanje prakse z reflektivnim razgovorom služi tudi kot strategija oblikovanja ter utrjevanja delovanja učeče se skupnosti na nivoju vrtca in osnovne šole.

Opazovalni inštrument, ki nas vodi pri opazovanju prakse in reflektivnih razgovorih je Orodje za prepoznavanje kazalnikov kakovosti ISSA. Ta opisuje načela kakovostne pedagogike in kazalnike kakovosti na sedmih v raziskavah in z analizo dobrih praks identificiranih ključnih področjih zagotavljanja kakovostnega procesa: Interakcije, družina in skupnost, različnost, inkluzija in demokratične vrednote, spremljanje in načrtovanje, strategije učenja, učno okolje in profesionalni razvoj.

Gre torej za inštrument, ki pomaga ugotavljati in zagotavljati procesno kakovost, v nasprotju z instrumenti, ki pomagajo ugotavljati strukturno kakovost prakse.

Pri opazovanju se osredotočimo na eno (ali dve) pedagoški področji  (npr. na učno okolje, interakcije ipd). Ob opazovanju beležimo »dokaze« za vsak posamezen indikator konkretnega pedagoškega področja. Tako se urimo v prepoznavanju kazalnikov kakovosti v neposredni praksi. V reflektivnem razgovoru, ki sledi opazovanju, oblikujemo skupno razumevanja posameznega pedagoškega področja.

 

Če bi želeli o dejavnosti izvedeti več, nas kontaktirajte