V šolskem letu 2016/17 je  Mreža za spreminjanje kakovosti Korak za korakom  zaživela v prenovljeni podobi. Ni pa bila nova samo zunanja podoba, ampak smo diferencirali tudi aktivnosti znotraj nje. Potrebe vključenih članov so različne, upoštevanje le-teh pa je ključno za kakovostno delo Mreže.

Člani ste se tako lahko odločali med Osnovnim paketom in Paketom plus, k Mreži pa ste lahko pristopili tudi posamezniki (glej opis paketov ) 

Dejavnosti v Mreži smo pričeli z dvodnevnim srečanjem za koordinatorje,  ki je potekalo na Kopah. V zadnjih petih letih je Mreža vsebinsko osredinjena na oblikovanje učečih se skupnosti kot oblike trajnostne in kontinuirane skrbi za profesionalni razvoj znotraj vrtcev in šol, tako da so teme vseh srečanj vezane na poglabljanje razumevanja učečih se skupnosti in načina njihovega delovanja.

Vsebino srečanja smo oblikovali na osnovi izpostavljenh potreb in izzivov članov. Osredinili smo se na  vlogo  koordinatorja kot vodje učeče se skupnosti, na strategije zagotavljanja participacije vseh vključenih članov in strategije zagotavljanja razpršene odgovornosti. Udeleženci srečanja so izpostavili, da s srečanja odhajajo z večjim razumevanjem svoje vloge: » Dobila sem veliko podpore in dodatnih spodbud za vzpostavitev učeče se skupnosti, ki bo temeljila na odgovornosti vseh članov”.  Udeleženci so še izpostavili profesionalno a hkrati sproščeno vzdušje srečanja.

V okviru srečanja so imeli udeleženci možnost ogleda VVZ Slovenj Gradec, enote Šmartno- Leseni Škrat

Po vrtcu so nas prijazno in strokovno popeljale strokovne delavke in ravnateljica vrtca.

Nadaljevali smo z dvodnevnim srečanjem, namenjenim ravnateljem. Tema srečanja je bila vezana na vlogo ravnatelja pri oblikovanju vizije vrtca in šole kot učeče se skupnosti in omogočanju participacije strokovnim delavcem. Na srečanju smo med drugim gostili Mateja Cepina s Socialne akademije. Udeleženci ste pohvalili izbrano temo, izvedbo srečanja, možnost aktivne participacije in izbor ključnega govorca srečanja.

Večina v Mrežo vključenih vrtcev, ki se je odločila za Paket plus,  je  izbrala  storitev Radi odpremo vrata oddelka.  Kako so potekali obiski, lahko preberete tukaj.

Pomembna funkcija, ki jo Mreža omogoča svoj članom je mreženje ter izmenjava idej in navdihujočih praks. Med marcem in majem je bilo izvedenih 16 medregijskih srečanj, na katerih ste strokovni delavci izmenjali ideje in prakse z večine  ISSA pedagoških področij kakovosti. Udeleženci ste pohvalili predstavljene primere praks, sproščeno vodenje, izmenjavo mnenj:  “Slišala sem ideje in misli, ki so drugačne od mojih. In to je bilo odlično - spremeni ti mišljenje in življenje se ti bo spremenilo na bolje.”

Medtem ko so izmenjavi in refleksiji dela strokovnih delavcev namenjena medregijska srečanja,  ste si si koordinatorji  izkušnje in ideje izmenjali na Reflektivnem srečanju za koordinatorje. Pregledali smo uspehe in izzive ter načrtovali delo do konca šolskega leta.

V Mreži posebno skrb namenjamo »novim« koordinatorjem.  Na srečanju To mora vedeti vsak koordinator, smo se posvetili konkretnim strategijam vodenja, dela s skupino itd.

Hvala vam za zaupanje, se vidimo v prihodnjem šolskem letu!