REYN Slovenija je mreža za kakovostno vzgojo in izobraževanje romskih otrok. Povezuje strokovne delavce in aktiviste romske kot tudi drugih narodnosti, ki se na področju zgodnjega razvoja srečujejo z romskimi družinami. Cilj mreže je oblikovati in razvijati dejavnosti, ki sledijo načelom kakovostnega pedagoškega dela ter vrednotam, ki so povezane z zagotavljanjem enakih možnosti za razvoj in izobraževanje vseh otrok.

Člani mreže imajo možnost sodelovati na strokovnih ekskurzijah tako doma kot v tujini, mednarodnih usposabljanjih in tudi študiju v tujini.

V mrežo S/REYN se lahko vključite TUKAJ . Pristop v mrežo S/REYN je brezplačen.