Četudi se na evropski ravni precej pozornosti namenja skrbi za vključevanje Romov, še vedno obstaja velika vrzel glede zavedanja o statusu predšolskih romskih otrok, zlasti najmlajših. Pomanjkanje podatkov ovira odzivanje politik in programov, ki bi lahko spremenili to stanje.

Mednarodna mreža REYN je z namenom reševanja tega problema poskrbela za raziskavo, ki je pod drobnogled vzela mlajše romske otroke in njihove starše po vsej Evropi. Z raziskavo smo v mreži REYN želeli izpostaviti potrebe romskih družin z mlajšimi otroki ter pritegniti pozornost ključnih deležnikov, da se odzovejo z učinkovitimi politikami in programi, ki bi vsakemu otroku omogočili, da izkoristi svoj polni potencial – da raste in je uspešen!

Omenjena REYN raziskava uvaja edinstven način izvajanja študije o temah, povezanih z Romi. Raziskavo so vodili romski raziskovalci, podatke pa so zbirali tako romski kot neromski raziskovalci ter drugi strokovni delavci v 11 državah, kjer delujejo nacionalne mreže REYN.

Ker je podatkov o mlajših romskih otrocih v Evropi, ki bi predstavljali njihov status in potrebe, tako malo, je raziskovalna študija REYN edinstven dokaz, ki potrjuje pomen zgodnjega otroštva in izpostavlja nujnost dajanja prednosti in vlaganju v mlajše romske otroke.

Raziskava REYN se je začela leta 2021 in je bila izvedena v partnerstvu z raziskovalno skupino za romske študije na Univerzi v Barceloni.

Študija pokriva pet ključnih področij, ki vplivajo na otrokov razvoj, kot so zdravje, higiena in zdrava prehrana, varnost in zaščita ter zgodnje učenje in pogoji za bivanje. Analizira strukturna in porajajoča se vprašanja, ki so se morda med pandemijo bolezni covid-19 še poglobila in privedla do večje neenakosti ter socialne izključenosti.

 

Spremljate naša družabna omrežja, (Facebook mednarodne in slovenske REYN mreže, Twitter), spletne strani, ali se naročite na novičnik.