V preteklem šolskem letu pa smo v okviru projekta Khetaun (Skupaj): S ključnimi koraki do vključenosti romskih otrok v kakovostne predšolske programe, katerega nosilec je Pedagoški inštitut, Center za kakovost v vzgoji in izobraževanju Korak za korakom, na ravni projektnega partnerja - vrtca Šentvid ustanovili lokalni akcijski tim tudi v Ljubljani.  

Lokalni akcijski tim sestavljajo predstavniki ključnih deležnikov v lokalni skupnosti Šentvid, ki se pri svojem delu srečujejo z romskimi družinami in lahko pripomorejo k uspešnejšemu vključevanju romskih otrok in njihovih staršev v predšolske programe. Pomembno je, da se člani lokalnega akcijskega tima kontinuirano srečujejo z namenom identifikacije ključnih izzivov na področju vključevanja romskih otrok v predšolske programe ter načrtovanja skupnih akcij za uspešno soočanje z njimi. V tem šolskem letu smo se tako usmerili v iskanje možnosti zagotavljanja  kontinuite v delovanju LAT tudi po zaključku projekta Khetaun - november 2017. 

Prvo srečanje na ravni lokalnega akcijskega tima v tem šolskem letu je bilo namenjeno ravno temu vprašanju. Na srečanje smo povabili predstavnico občine Trebnje, kjer so delovanje lokalnega akcijskega tima, ki se je prav tako ustanovil na našo pobudo z namenom integracije romskih otrok in družin v vzgojno-izobraževalni sistem in širše okolje, umestili v strateški dokument občine. V tem kontekstu je bilo predstavljeno, kako deluje lokalni akcijski tim v njihovem okolju in kako se zagotavlja kontinuiteta.

Ker je na ravni vseh članov lokalnega akcijskega tima pripoznan pomen medsektorskega povezovanja in integriranega pristopa delovanja pri vključevanju romskih otrok in njihovih staršev v vzgojo in izobraževanje, si bomo še naprej prizadevali za kontinuirano delovanje lokalnega akcijskega tima kot tudi k vzpostavljanju lokalih akcijskih timov v drugih okolij, kjer živijo predstavniki romske skupnosti in druge družine iz ogroženih okolij.