26. 3. 2019 je potekala konferenca »O pomenu izvajanja integriranih podpornih storitev za ranljive skupine prebivalstva”, ki smo jo organizirali ob zaključku projekta INTESYS / Skupaj - podpiranje ranljivih otrok preko integriranih storitev.

Konferenca se je odvijala v prostorih Centra kulinarike in turizma - KULT 316 v Ljubljani, udeležili pa so se je predstavniki ministrstev (MIZŠ, MK, MOP, MJU), osnovnih šol, vrtcev, CSD, CŠOD, Urada za narodnosti in Pedagoškega inštituta.

V prvem delu konference, poimenovanem 'Iz prve roke', smo slišali predstavitve primerov delovanja LAT s strani vrtcev in osnovnih šol v občinah Grosuplje in Trebnje (VVZ Kekec Grosuplje, Vrtec Mavrica Trebnje, Osnovna šola Luisa Adamiča Grosuplje, Osnova šola Trebnje). Sledila je predstavitev potencialov in izzivov multidisciplinarnega sodelovanja iz izkušenj delovanja nacionalne platforme SIFOROMA, ki jo vodi Urad RS za narodnosti. Prvi del se je zaključil s predstavitvijo korakov k sistemski ureditvi integriranih podpornih storitev za ranljive skupine prebivalstva s strani Pedagoškega inštituta, ki zajemajo priporočila za oblikovalce politik na nivoju politik, na medinstitucionalnem nivoju, na nivoju institucij ter na nivoju strokovnih delavcev.

Sledilo je interaktivno skupinsko delo, s pogovori različnih udeležencev v omizjih ter s plenarno razpravo, v katerih smo razmišljali o sistemskih pogojih za oblikovanje lokalnih akcijskih timov (LAT) za zagotovitev integriranega načina dela na nacionalni in lokalni ravni. Ključne ugotovitve pa si lahko preberete tukaj.