Pojem tranzicija oz. prehod na področju vzgoje in izobraževanja uporabljamo vedno, ko želimo poimenovati prehod iz enega učnega okolja v drugega (npr. iz družine v vrtec, iz vrtca v šolo iz enega razreda v drugega ipd). Prehod med temi različnimi okolji običajno prinaša pozitivna pričakovanja, hkrati pa tudi stres in strah. Kakšno bo razmerje med njimi, je odvisno od razlik med enim in drugim okoljem tako v socialnem, kot tudi fizičnem pomenu. Prehod je namreč tem lažji, čim manjše so razlike med »starim«, znanim in »novim«, neznanim okoljem. V prehodnem obdobju naj bi odrasli otroku olajšali prehajanje med dvema različnima tipoma aktivnosti in okolja, ki se nanaša tako na spremembo fizičnega in socialnega okolja (Vonta, 1993).

Klasično razumevanje kontinuitete v 60. in  70. letih prejšnjega stoletja, je predvidevalo prilagajanje programa vrtca na zahteve šole. Takrat so bili oblikovani številni (kompenzacijski) programi, ki naj bi prispevali h kontinuiteti ter otroka pripravljali na šolo.

V sodobnosti kontinuiteto razumemo razvojno- procesno, kar pomeni razmislek in iskanje načinov, kako naj se institucija (ko govorimo o prehodu v vrtec) oz. obe instituciji (ko govorimo o prehodu med vrtcem in osnovno šolo) prilagodita otrokovim razvojnim zmožnostim in posebnostim v tem obdobju.

Paket "Vrtec in šola" je poleg profesionalnega razvoja strokovnih delavcev, namenjen intenzivnejšemu sodelovanju obeh institucij z namenom mehčanja prehoda med vrtcem in osnovno šolo.

Paket vsebuje vse dejavnosti, ki jih sicer vsebuje "Paket plus", poleg tega pa še dodatno, vodeno srečanje za strokovne delavce vrtca in osnovne šole, namenjeno osvetlitvi področja tranzicije, pomenu povezovanja strokovnih delavcev vrtca in osnovne šole, načrtovanju dejavnosti mehkega prehoda ipd.

Kotizacijo si vrtec in osnovna šola delita.

K paketu lahko pristopita vrtec in osnovna šola, ki sta organizacijsko povezana, oz. vrtec in osnovna šola, ki sicer nista organizacijsko povezana, vendar otroci iz vrtca prehajajo v osnovno šolo.

Več o paketu lahko preberete v katalogu Mreže za spreminjanje kakovosti Korak za korakom za šolsko leto 2018/19.