V paket lahko vstopita vrtec in šola, ki sta organizacijsko povezana (OŠ in vrtec pri OŠ), lahko pa tudi vrtec in šola, ki organizacijsko sicer nista povezana, vendar otroci prehajajo iz ene v drugo institucijo. Cilj povezovanja obeh institucij je razmislek o tranziciji med obema učnima okoljema oz. oblikovanje pogojev za zagotavljanje mehkejšega prehoda otrok. Obdobje tranzicije označuje prehod iz enega učnega okolja v drugo (iz vrtca v osnovno šolo). Prehod med različnima učnima okoljema prinaša pozitivna pričakovanja, hkrati pa zaradi razlik v filozofiji in poslanstvu obeh institucij, kurikulumu, pričakovanjih staršev, vzgojiteljev in učiteljev, videnju otroka tudi stres in strah. Kakšno bo razmerje med otrokovim pozitivnim pričakovanjem in strahom, je odvisno tudi od razlike med enim in drugim okoljem tako v socialnem kot tudi fizičnem pomenu. Prehod je namreč tem lažji, čim manjše so razlike med starim oz. znanim in novim oz. neznanim okoljem. Strokovni delavci vrtca in osnovne šole bodo skupaj raziskovali strategije, ki blažijo prehod med enim in drugim učnim okoljem ter tako zagotavljajo mehkejši prehod vsem otrokom. Priporočamo, da tako vrtec in šola izbereta svojega koordinatorja Mreže. Oba se naj tudi udeležujeta vseh srečanj, organiziranih v okviru Mreže

 

Paket vključuje dejavnosti iz Osnovnega paketa, 2 dodatni dejavnosti iz Paketa plus (izberete sami) ter dodatno srečanje za strokovne delavce vrtca in osnovne šole (4 ure), namenjeno osvetlitvi področja tranzicije, pomenu povezovanja strokovnih delavcev vrtca in osnovne šole, načrtovanju dejavnosti mehkega prehoda ipd.

 

Cena paketa Vrtec in šola je 960 €.

 

Prijavnica za članstvo v Paketu Vrtec in šola 2020/21.

 

Potni stroški se obračunajo posebej.

V kolikor se vrtec/osnova šola odloči za več dejavnosti v okviru »Dodatnih dejavnosti« ali se poleg vključenosti v »Paket plus« odloči za izvedbo npr. tematske konference, predavanja za predstavnike občine (ustanovitelja), starše ipd., omogočamo prilagojeno ponudbo. Pišite nam!