Paket »Individualni« je eden izmed treh paketov, med katereimi lahko člani Mreže za spreminjanje kakovosti Korak za korakom izbirajo. Namenjen je posameznikom, ki želijo individualno spoznati in poglabljati »na otroka osredinjene pristope« v vzgoji in izobraževanju.

S članicami paketa »Individualni« smo se osebno srečale na popoldanskem srečanju, na katerem smo v sproščenem vzdušju govorile o delovanju Mreže za spreminjanje kakovosti Korak za korakom, vlogi ravnatelja in koordinatorja v Mreži, predvsem pa o »na otroka osredninjeni” vzgoji in izobraževanju ter profesionalnem razvoju strokovnih delavcev in njegovem pomenu za dvig kakovosti pedagoške prakse.

Srečanje je minilo v spreščenem vzdušju, ena izmed udeleženk je zapisala naslednje:

»Naše prvo srečanje v okviru Mreže za spreminjanje kakovosti Korak za korakom, paket »individualni«, mi je bilo zelo všeč. Všeč mi je bilo z vidika vzdušja v skupini. Vzdušje v skupini sem navkljub strokovni vsebini pogovora začutila kot sproščeno in prijetno.

Pri vsebini pogovora so se mi še posebej vtisnile v spomin naslednje vsebine. To, da se pri metodologiji Korak za korakom upošteva otroka, tj. da se mu glede na njegovo razvojno stopnjo uredi učno okolje, katero mu nudi izzive za dvigovanje stopnje njegovega razvoja.

Všeč mi je, da je v metodologiji Korak za korakom vzgojitelj predvsem moderator in izurjeni opazovalec otrokovega celostnega razvoja. Prav tako mi je blizu, da je v tem pristopu prevladujoča didaktična oblika, delo v skupinah. Zelo so mi všeč tudi vrednote, ki se jih poudarja in implementira v prakso pri tem pristopu.

Kot zadnje in zame zelo pomembno vsebino pa bi poudarila vključujočo pedagogiko za ranljive skupine otrok, ki jo metodologija Korak za korakom še posebej poudarja in se za te skupine otrok izjemno zavzema.« 

O paketu »individualni« in drugih paketih, med katerimi lahko v okviru Mreže za spreminjanje kakovosti Korak za korakom izbirate, si lahko preberete tukaj: http://www.korakzakorakom.si/clanstvo-v-mrezi-za-spreminjanje-kakovosti-korak-za-korakom

Še utrinek s srečanja: