V Grosupljem smo skupaj z VVZ Kekec Grosuplje in Vrtec Mavrica Trebnje organizirali okroglo mizo, na kateri smo predstavili uspehe ter identificirali izzive pri oblikovanju integriranega sistema skrbi za ranljive skupine prebivalstva v zgodnjem otroštvu.

Na okrogli mizi so kot razpravljavci sodelovali predstavniki sistema predšolske vzgoje in izobraževanja, socialnega varstva, lokalnih in nacionalnih oblasti, romske skupnosti ter varuhinja človekovih pravic. Vabljeni so iz svojega zornega kota predstavil uspehe in identificirane izzive. Kot uspeh so navajali vzpostavljeno sodelovanje in povezovanje med različnimi sektorji, ki smo ga v obeh okoljih (občina Grosuplje in občina Trebnje) koordinirali in vodili predstavniki našega Centra. Izpostavljen je bil tudi pomen vključevanja in sodelovanja s predstavniki ranljivih skupin, v našem primeru romske skupnosti, v odločitve, ki se dotikajo njihove dobrobiti.

Okroglo mizo, ki je bila obiskana s strani predstavnikov vzgoje in izobraževanja, lokalnih oblasti, lokalnih društev, policije, mestne knjižnice, zavoda za zaposlovanje, socialnega varstva in medijev smo sklenili z zavedanjem, da je potrebno za višjo vključenost romskih otrok v sistem vzgoje in izobraževanja nadaljevati z  medsektorskim povezovanjem in opolnomočiti romsko skupnost ter predvsem najti načine, kako posamezne iniciative, kot je naša in ki se odvijajo v posameznih okoljih širom Slovenije, vpeljati v sistem kot sistemske rešitve.

Razpravljavci na okrogli mizi 

"Communique" z okrogle mize

O okrogli mizi je poročala Slovenska tiskovna agencija (STA): novica

Več o iniciativi, v okviru katere je okrogla miza potekala, si lahko preberete tu: vzpostavljanje integriranega sistema skrbi v zgodnjem otroštvu