V torek, 9. 5. 2017, se je v Vrtcu Otona Župančiča Slovenska Bistrica, enota Poljčane, v okviru projekta EQUAP, odvijalo srečanje »Prek podpiranja kompetenc strokovnih delavcev vrtca za participacijo družin do višje kakovosti prakse«. Gre za mednarodni projekt, v katerega sta iz Slovenije vključena Pedagoški inštitut, Center za kakovost v vzgoji in izobraževanju Korak za korakom ter Vrtec Otona Župančiča Slovenska Bistrica. Projekt je namenjen krepitvi partnerstva s starši s ciljem dviga kakovosti prakse predšolske vzgoje.

Srečanje je vzbudilo veliko zanimanja, udeležilo se ga je namreč preko 50 strokovnih in vodstvenih delavcev iz različnih vrtcev in drugih institucij s področja vzgoje in izobraževanja širom Slovenije.

Pomemben del projekta je raziskovanje navdihujočih praks, ki prispevajo k oblikovanju in poglabljanju partnerskega odnosa strokovnih delavcev vrtca s starši in prav predstavitev teh praks je zajemala osrednji del srečanja. Vzgojiteljice Vrtca Otona Župančiča Slovenska Bistrica, ki so vključene v projekt, so predstavile proces senčenja, ki so ga izvajale v vrtcih partnerskih držav v projektu. Senčenje so prepoznale kot pomembno strategijo profesionalnega razvoja ter spodbudile udeležence srečanja k iskanju možnosti za izvajanje senčenja na nacionalnem nivoju. Na podlagi videnih praks na senčenju so vzgojiteljice oblikovale nabor navdihujočih primerov praks, ki bodo del “toolboxa” – orodja, ki bo služil strokovnim delavcem vrtcev pri oblikovanju partnerskega odnosa s starši. Med prepoznanimi primeri sta bila tudi primera iz Vrtca Otona Župančiča Slovenska Bistrica.

Srečanje je bilo namenjeno seznanitvi udeležencev z naborom navdihujočih praks ter spodbuditev k iskanju načinov za njihovo uporabo v lastnem okolju. Projekt se v letošnjem avgustu zaključuje, »toolbox«, ki se pripravlja, pa bo za širšo uporabo dostopen tudi po izteku projekta na www.equap.eu.

O srečanju je odmevalo tudi v lokalnem časopisju: Posvet EQUAP Poljčane