Z Opazovalnim inštrumentom za ugotavljanje in zagotavljanje kakovosti VIZ prakse opazujemo prakso strokovnega delavca. Opazovanju v oddelku/razredu sledi reflektivni razgovor. Opazovani strokovni delavec pridobi informacijo o kakovosti svojega vzgojno-izobraževalnega procesa. Po opazovanju z Opazovanim inštrumentom s strokovnim delavcem oblikujemo še načrt profesionalnega razvoja.

Trajanje: V oddelku/razredu smo opazovalci CKVI KZK prisotni do 1,5 ure. Sledi reflektivni razgovor (1 ura) in oblikovanje načrta profesionalnega razvoja s strokovnim delavcem (1 ura).

Ciljna skupina: strokovni delavci ter svetovalni ali vodstveni delavci vrtca/osnovne šole.

Kotizacija: 200,00 EUR ter potni stroški predavateljev.

Prijavnica