Usposabljanje se pričanje v januarju. Prijave so možne do zapolnitve prostih mest!

  • Cilji usposabljanja: seznanili se boste s kriteriji spodbudnega fizičnega in psihološko varnega učnega okolja v oddelkih 2. starostnega obdobja, oblikovali in implementirali načrt za uvdeno sprememb v učnem okolju ter kritično ovrednotili pomen otroške igre
  • Obseg usposabljanja in vrednotenje: 8 pedagoških ur (2 x po 4 pedagoške ure) - 0,5 točke
  • Ciljna skupina: vzgojitelji, pomočniki vzgojiteljev
  • Število udeležencev: vsaj 20 in največ 30
  • Kotizacija na udeleženca: 31,5 €/udeleženca
  • Oblika/lokacija izvedbe: Zoom
  • Datum izvedbe: 19. januar 2022 in 2. marec 2022 (od 12.30 do 15.45)
  • Prijavnica: https://forms.gle/PNRLYUUq3AUkugj16

V primeru kakršnih koli vprašanj, nas lahko pokličete ali nam pišete na elektronski naslov korakzakorakom@pei.si.