Inovativnost projekta INTESYS je povezovanje strokovnih delavcev s področja otrokovega razvoja iz različnih področij  (izobraževanje, sociala, zdravstvo, ipd.) z uradniki na različnih nivojih upravljanja (lokalni, regionalni, nacionalni, npr. občinski uradniki, uradniki z ministrstev ipd.) z namenom oblikovanja kulture delovanja, ki v središče skrbi in delovanja postavlja otroka in njegovo družino.

V projektu smo z dvema nacionalnima partnerjema delovali v dveh lokalnih okoljih - z Vrtcem Mavrica Trebnje in VVZ Kekcem Grosuplje.

Konferenca bo potekala 26. 3. 2019 v prostorih KULT316 v Ljubljani, na njej pa bodo sodelovali predstavniki institucij, ki so bili vključeni v projektne dejavnosti kot tudi oblikovalci politik iz različnih resorjev.

Če bi bili radi med prvimi prejemniki vabila na konferenco, se vpišite na: https://goo.gl/forms/FOV9DmgrhopBeVCA2