Na konferenci bomo predstavili ključna spoznanja in ugotovitve pilotnih projektov, v katerih smo razvijali integriran sistem podpore romskim družinam. Prizadevali smo si otrokom in družinam v ranljivem položaju zagotoviti dostop do kakovostnih storitev, ki bolje povezujejo različne sektorje, poklice, starostne skupine in upravne ravni.

Ugotovitve niso relevantne le za delo z romskimi družinami, pač pa tudi z drugimi ranljivimi skupinami, zlasti tistimi iz drugih kulturnih in jezikovnih okolij. Zaradi političnih in ekonomskih migracij lahko v prihodnje pričakujemo še več z njimi povezanih izzivov, v Sloveniji pa šele razvijamo načine podpore za omenjene skupine. V luči zagotavljanja ustreznih pogojev za njihovo aktivno državljanstvo ter participacijo na trgu dela je ključno povezovanje relevantnih deležnikov s ciljem podpore pri vključevanju v sistem vzgoje in izobraževanja. Ugotovitve iz omenjenih okolij so zato izjemno dragocene za oblikovalce nacionalnih in lokalnih politik.

Z namenom upoštevanja izkušenj iz prakse pri trajnostnih sistemskih izboljšavah je konferenca zasnovana večdeležniško in vključujoče, zato vas vabimo k aktivnemu prispevanju idej, izkušenj in predlogov.

Prijava na konferenco

Vabilo na konferenco