V preteklem šolskem letu smo v okviru projekta MORE - podpiranje romskih otrok s strokovnimi delavci, ki so predstavniki romske skupnosti izvedli raziskavo o številu in zaposlitvenih možnostih predstavnikov romske skupnosti na področju predšolske vzgoje.

Od 68 izmed vseh 331 slovenskih javnih vrtcev smo za šolsko leto 2017/18 preko vprašalnika pridobili podatek o zaposlenih romskih strokovnih delavcih ter ugotovili, da je v 12 vrtcih zaposlenih 12 romskih strokovnih delavcev, od tega 1 vzgojitelj/ica, 3 pomočniki/ce vzgojitelja/ice in 8 romskih pomočnikov/ic.

V nadaljevanju smo z 2 pomočnicama vzgojiteljice ter 3 romskimi pomočnicami, predstavnicami romske skupnosti, izvedli intervjuje, v katerih smo se pogovarjali o njihovi vlogi na ravni dela z otroki, sodelovanja s starši ter drugimi strokovnimi delavci, njihovih možnostih za profesionalni razvoj ter možnostih na področju zaposlovanja.

Po izvedeni raziskavi smo rezultate predstavili vodstvenim delavcem vrtcev z vključenimi romskimi otroci iz dolenjske in prekmurske regije. Izvedli smo 2 fokusni skupini, ki se ju je skupno udeležilo 13 vodstvenih delavcev iz 9 vrtcev, v okviru katerih smo se osredotočali na spremembe, ki so potrebne za širše vključevanje in zaposlovanje romskih strokovnih delavcev v vrtec ter podporo, ki jo pri tem lahko predstavljajo vodstveni delavci.

Ob sodelovanju z dvema romskima strokovnima delavkama pa smo tudi izvedli delavnice v romskih naseljih Pušča, Beltinci in Kamenci, preko katerih smo želeli predstaviti poklic strokovnega delavca v vrtcu romskim otrokom, mladostnikom in staršem ter jih spodbuditi k nadaljevanju izobraževanja na tem področju. Potrebo po tovrstnih dejavnostih potrjuje tudi izjava deklice, ki se je udeležila ene izmed delavnic: »“A tudi mi Romi smo lahko zaposleni v vrtcu?!”

Preko intervjujev in fokusnih skupin smo potrdili pomen prisotnosti romskega strokovnega delavca pri:

- uvajanju otrok v vrtec;

“Ko otrok pride v vrtec, se počuti ogroženega, utesnjenega, ne pozna jezika, ne pozna nobene osebe, kar je zanj šok, stres, ki ga ne razume. Če je v vrtcu vsaj ena oseba, ki jo pozna že sicer iz življenja, se lahko nanjo obrača, zaradi česar mu je lažje in se tudi čas uvajanja skrajša.”

- prehodu iz vrtca v osnovno šolo;

“Prisotnost romskih pomočnikov v vrtcu se opazi predvsem, ko grejo ti otroci v šolo in me že poznajo od vrtca. Kontakt je čisto drugačen.”

- vzpostavljanju zaupanja s starši;

“Pri starših opazim, da mi veliko bolj zaupajo, če me tudi osebno poznajo.”

"V času, odkar sem tu, so starši romskih otrok bolj začeli zaupati, da oddajajo otroka v vrtec.”

- razumevanju jezika in romske kulture.

Izkušnje romskih pomočnic, ki so jih omenjale v intervjujih ter navedbe vodstvenih delavk na fokusnih skupinah pa izkazujejo tudi izzive, predvsem na področju vključevanja v celoten proces, zagotavljanja kontinuiranega profesionalnega razvoja ter na področju zaposlovanja. O poteku raziskave ter rezultatih smo oblikovali poročilo, ki bo kmalu dostopno na naši spletni strani. Poročilo vsebuje tudi smernice, ki naslavljajo potrebe in izzive na področju vključevanja in zaposlovanja predstavnikov romske skupnosti v naše vrtce, ki smo jih zaznali na podlagi izvedene raziskave.