V okviru letošnjega Kulturnega bazarja 2020, nacionalnega medresorskega projekta kulturno-umetnostne vzgoje, ki se je odvil 6.10 2020 v Cankarjevem domu, smo sodelovale tudi me. Med drugim smo predstavili vse iniciative in projekte, v katerih smo raziskovali pomen celostne podpore za ranljivejše skupine in preko projektnih aktivnosti zagotavljali celostno podporo za otroke in družine.

Iniciativ in projektov na področju zagotavljanja celostne podpore za otroke in družine se je tekom delovanja nabralo kar precej. Če tudi vas zanima to področje oziroma se pri svojem delu srečujete z njim, si lahko ogledate posamezne iniciative in materiale/gradiva, ki so nastali v sklopu teh iniciativ:

  • Uspešno vključevanje Romov v vzgojo in izobraževanje (2003-2005)
  • Dvig socialnega in kulturnega kapitala v okoljih, kjer živijo predstavniki romske skupnosti (DSKK) (2010-2013)

Temeljni cilj projekta je ustvarjanje pogojev za preseganje začaranega kroga družbene izključenosti pripadnikov romske skupnosti, iz katerega je mogoče izstopiti le z ustreznim dvigom socialnega in kulturnega kapitala v okoljih, kjer živijo pripadniki te skupnosti.

Projekt za razvoj in vzgojno-izobraževalno delo z namenom zagotavljanja dostopa romskim otrokom in njihovim staršem do kakovostnih predšolskih programov.

Projekt za oblikovanje celostnega modela, ki vzgojiteljem pomaga ozavestiti njihove implicitne teorije, pogoste ovire pri uspešni implementaciji novosti. Vključuje delo z otroki, starši in lokalno skupnostjo.

Projekt povezovanja strokovnih delavcev s področja otrokovega razvoja in uradnikov z namenom oblikovanja kulture delovanja, ki v središče skrbi in delovanja postavlja otroka ter njegovo družino.

Projekta oblikovanja inovativnih pristopov, metod in orodji za pomoč pri mehkem prehajanju med različnimi učnimi okolji. Posebno pozornost bomo namenili otrokom, ki prihajajo iz ogroženih skupin.

Projekt za krepitev mreže REYN Slovenija in izboljšanje njene prepoznavnost v slovenskem prostoru in širše

Projekt za oblikovanje smernic uspešnega vključevanja strokovnih delavcev, ki so predstavniki romske skupnosti, v naše vrtce.

Cilj projekta je boj proti segregaciji romskih otrok in družin ter doseganje socialne kohezije na lokalni ravni.