Zaključili  smo z medregijskimi srečanji v okviru Mreže za spreminjanje kakovosti Korak za korakom, ki so namenjena izmenjavi idej, refleksiji dela, strokovnim razpravam in oblikovanju skupnega razumevanja kakovosti prakse med strokovnimi delavci vrtcev. Srečanja izvajajo koordinatorji mreže v posameznih vrtcih oz. osnovnih šolah. Kotizacije za srečanja ni, vstopnica na srečanje je primer navdihujoče prakse, ki ga je strokovni delavec pripravljen deliti s kolegicami in kolegi. Srečanja se letos potekala na desetih lokacijah, udeležilo se jih je čveč kot 200 strokovnih delavcev iz skoraj tridesetih vrtcev in osnovnih šol širom Slovenije. 

Strokovne delavke so primere navdihujočih praks izmenjevale na naslednjih vsebinskih področjih: učno okolje, strategije poučevanja, spremljanje načrtovanje in ocenjevanje, družina in skupnost, inkluzija, različnost in demokratične vrednote, interakcije ter profesionalni razvoj.

Kaj so udeleženke povedale po srečanjih:

»Takšno srečanje bi priporočila vsaki strokovni delavki v vrtcu, vodji vrtca in ravnateljici vrtca.«

»Vsi udeleženci so bili aktivni, imeli so možnost predstaviti svoje aktivnosti in dejavnosti. Med udeleženci so potekali razgovori, skratka bilo je super. »

»Všeč nam je bil topel sprejem, možnost predstavitve , možnost komentiranja, izmenjava primerov dobre prakse, možnost ogleda vrtca z razlago, nove ideje..."

»Bilo je zelo dobro vzdušje in pozitivna energija, za kar sta poskrbeli ga. ravnateljica in njena pomočnica. Dobile smo občutek, da delamo dobro in z veseljem smo z drugimi delile primere dobre prakse in se druga od druge veliko naučile, dobile spodbudo za naprej, nove ideje...«

»Všeč mi je bilo ker je bila skupina majhna, ker smo imele možnost izmenjave mnenj, vladalo je sproščeno in pozitivno vzdušje.«

Srečanja bodo vsekakor ostala stalnica v naši Mreži, bomo pa  glede na predloge, ki so jih udeleženke podale, razmišljale tudi o izboljšavah in spremembah, da bo izmenjava praks in refleksija lastnega dela še bolj poglobljena.