Dogodek je potekal v  več vsebinskih sklopih. Namen strokovnega dela dogodka, naslovljenega Izzivi in priložnosti vključevanja otrok migrantov, je bil informirati strokovne delavce v vzgoji in izobraževanju o strokovnih podlagah za dobro vključevanje otrok migrantov in jih seznaniti z uspešnimi pristopi, ki so jih v praksi razvili nekateri inovativni pedagoški delavci

V prispevku “Podpora strokovnim delavcev vrtcev in osnovnih šol pri vključevanju otrok beguncev in priseljencev” smo spregovorili o nujnosti oblikovanja podpornih sistemov na nivoju inštitucije, ki strokovnim delavcem pomagajo pri načrtovanju in implementiranju vsakršnih sprememb v njihovo prakso hkrati pa so tudi zagotovilo, da vključene spremembe postanejo del institucionalne kulture.

V sklopu Sejma integracije in degustacije so se predstavile organizacije, ki se ukvarjajo z vključevanjem otrok v sistem vzgoje in izobraževanja, pomagajo pedagoškim delavcem na tem področju ter izvajajo različne programe integracije priseljencev v skupnost. Udeleženci so prejeli informacije tudi o možnostih nadaljnjega strokovnega izobraževanja in usposabljanja na področju vključevanja otrok migrantov ter gradiva, namenjena čim bolj uspešnemu vključevanju otrok migrantov v vrtec oz. šolo. Sejem je spremljala medkulturna pogostitev. Za kulinarično doživetje je poskrbela Skuhna, socialno podjetje, ki stremi k boljšim zaposlitvenim možnostim migrantov iz globalnega juga ter zbliževanju ljudi različnih kultur.

Dogodek je zaključila delavnica Glasba nas povezuje, na kateri so se udeleženci  seznanili z glasbeno kulturno dediščino Afrike, Južne Amerike, Azije in Evrope. Spoznali so pomen okrasitve glasbil, ki pripovedujejo zgodbe, obdobja, iz katerih izvirajo, ter se seznanili z njihovo uporabo: djembe, cascas, deževne palice, tibetanske posode, gong, hang, didgeridoo … .

 

Posnetek celotnega dogodka si lahko ogledate na POVEZAVI