V Katalogu izobraževanj Centra za kakovost v vzgoji in izobraževanju Korak za korakom bo predstavljena ponudba različnih oblik profesionalne podpore, ki jo ponujamo strokovnim in vodstvenim delavcem vrtcev in osnovnih šol. Tudi v prihodnjem šolskem letu bomo izvajali različne oblike in vsebine usposabljanj, namenjene tako posameznikom kot večjim skupinam udeležencev.
Katalog Mreže za spreminjanje kakovosti Korak za korakom je namenjen članom Mreže za spreminjanje kakovosti (član Mreže lahko postanete tudi vi). Osnovno poslanstvo Mreže je  nudenje podpore vodstvenim  in strokovnim delavcem vrtcev in osnovnih šol pri njihovem profesionalnem razvoju in iskanju poti k še kakovostnejšemu vzgojno- izobraževalnem procesu.  V Mreži podpiramo strokovne delavce pri raziskovanju lastne pedagoške prakse, v katalogu pa si boste lahko izbrali obliko članstva, ki najbolje ustreza vašim trenutnim potrebam.