V mesecu juniju smo v Centru za kakovost v vzgoji in izobraževanju Korak za korakom objavili dva kataloga:

Katalog Mreže za spreminjanje kakovosti Korak za korakom,

Katalog izobraževanj Centra za kakovost v vzgoji in izobraževanju Korak za korakom.

V prvem katalogu je predstavljena Mreža za spreminjanje kakovosti Korak za korakom, ki deluje že od leta 2000 in nudi podporo vodstvenim in strokovnim delavcem vrtcev in osnovnih šol pri iskanju poti, kako vzgojno-izobraževalni (VIZ) proces v njihovem oddelku narediti še kakovostnejši ter možnosti priključitve mreži.

V katalogu navajamo tudi datume srečanj za prihodnje šolsko leto.

V Katalogu izobraževanj Centra za kakovost in vzgoji in izobraževanju Korak za korakom pa je zbrana celotna ponudba izobraževanj, usposabljanj in drugih oblik profesionalnega razvoja, ki jih ponujamo, ter vse pomembnejše informacije v zvezi s tem.