Sredi marca so se pričela medregijska srečanja, ki so namenjena izmenjavi idej, refleksiji dela, strokovnim razpravam in oblikovanju skupnega razumevanja kakovosti prakse med strokovnimi delavci vrtcev. Za izmenjavo čimveč različnih informacij, idej in kontekstov, spodbujamo mreženje na nivoju celotne Mreže ter čim bolj raznoliko sestavo udeležencev na posameznem srečanju.

Srečanja izvajajo koordinatorji mreže v posameznih vrtcih oz. osnovnih šolah in kot že običajno, kotizacije ni. Letos srečanja potekajo v nekoliko spremenjeni obliki, z namenom zagotavljanja še bolj poglobljene refleksije lastnega dela ter izmenjave praks.

Obvezna “vstopnica” za udeležence je oblikovan izziv, vprašanje, s katerim se srečujejo pri svojem delu. Letošnja novost na srečanjih je diskusija o izzivih v obliki učečih se skupnosti ter "tržnica idej", na kateri lahko strokovni delavci predstavijo svojo prakso, razrešen izziv, uspešno srečanje učeče se skupnosti in podobne uspehe, ki so jih pripravljeni deliti s kolegicami in kolegi.

Srečanja letos potekajo na 12 lokacijah, kjer imajo strokovni delavci možnost reflektirati svoje izzive na naslednjih vsebinskih področjih: učno okolje; strategije poučevanja; spremljanje, načrtovanje in ocenjevanje; družina in skupnost; inkluzija, različnost in demokratične vrednote; interakcije ter profesionalni razvoj.

Več si lahko preberete v vabilu.